okres Blansko - oficiální stránky obce

Územní plán obce - návrh nového ÚP

 ÚP Uhřice textová část (návrh)

 ÚP Uhřice odůvodnění (návrh)

 Výkres základního členění území

 Hlavní výkres

 Veřejně prospěšné stavby a opatření

 Koordinační výkres

 Výkres předpokládáných záborů půdního fondu

 Širší vztahy

 

Veřejná vyhláška - doručení návrhu územního plánu Uhřice