okres Blansko - oficiální stránky obce

Územní plán (platný od 5.12.2020)

 ÚP Uhřice textová část

 ÚP Uhřice odůvodnění

 Výkres základního členění území

 Hlavní výkres

 Veřejně prospěšné stavby a opatření

 Koordinační výkres

 Výkres předpokládáných záborů půdního fondu

 Širší vztahy