okres Blansko - oficiální stránky obce

Obecně závazné vyhlášky

 Vyhlaska č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Vyhlaska č.1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku

 Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád (podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb)

 Vyhlaska č. 2/2012 o místním poplatku ze psu

 Vyhlaska č. 2/2006 o závazných částech Změny č.1 ÚPO Uhřice

 Vyhlaska č. 1/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Vyhlaska č. 5/2003 o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků způsobené náledím nebo sněhem

 Vyhlaska č. 1/2003 o závazné části územního plánu obce Uhřice

 Vyhlaska č. 2/01 o regulaci pohybu psu a zvířectva