okres Blansko - oficiální stránky obce

Dotace obce

Dotace z JMK 2023 na Modernizaci veřejného osvětlení

Dotace z JMK 2023 na Zachování prodejny Uhřice


Dotace z JMK 2022 na rekonstrukci střechy budovy OÚ


Dotace z JMK 2021 na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Cílem projektu bylo pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Uhřice. Automobil bude využíván pro zásahy v obci a blízkém okolí a také pro přepravu osob na soutěže v požárním sportu. Automobil je součástí IZS. Dotace spolufinancuje dotační program MV-GŘ HZS ČR 2021.


Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec domácí kompostéry jako prostředek pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je snížit množství produkovaného odpadu a umožnit občanům zpracovávat bioodpad přímo v domácnostech.

Předmětem podpory je předcházení vzniku komunálních odpadů na území Pardubického a Jihomoravského kraje.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Propagace door to door systému svozu odpadů

 

Informační kampaň Propagace door to door systému svozu dopadů pro obec Sudice a další obce regionu Boskovicko podpořil Jihomoravský kraj.


Program rozvoje venkova JMK pro rok 2017

Dotační titul: DT 1 – Výměna a rozšíření plynových topidel v KD

Celkové výdaje na projekt: 104.832,- Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 52.000,- Kč

Popis: výměna 4 ks + rozšíření o 2 ks plynových topidel v KD

 

Dotační titul: DT 5 – Obnova ICT vybavení

Celkové výdaje na projekt: 54.195,- Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 27.000,- Kč

Popis: obnovení výpočetní techniky pro knihovníka a veřejnost v místní knihovně