okres Blansko - oficiální stránky obce

Dotace obce

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Propagace door to door systému svozu odpadů 

Informační kampaň Propagace door to door systému svozu dopadů pro obec Sudice a další obce regionu Boskovicko podpořil Jihomoravský kraj. 


Program rozvoje venkova JMK pro rok 2017

Dotační titul: DT 1 – Výměna a rozšíření plynových topidel v KD

Celkové výdaje na projekt: 104.832,- Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 52.000,- Kč

Popis: výměna 4 ks + rozšíření o 2 ks plynových topidel v KD

 

Dotační titul: DT 5 – Obnova ICT vybavení

Celkové výdaje na projekt: 54.195,- Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 27.000,- Kč

Popis: obnovení výpočetní techniky pro knihovníka a veřejnost v místní knihovně