okres Blansko - oficiální stránky obce

Svoz domovního odpadu a poplatky

Údaje pro platbu za svoz domovního odpadu

  • Číslo účtu: 2301893665 / 2010
  • Variabilní symbol: číslo popisné / evidenční
  • Částka: 450,-Kč / osobu nebo za objekt (v případě, že má osoba ve vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům na území obce a současně nemá v obci trvalý pobyt)
  • Termín: nejpozději do 30. června

Způsob úhrady poplatků za svoz domovního odpadu

  • bankovním převodem
  • složenkou na poště
  • hotově na pokladně OÚ v úředních hodinách

 

 

Náklady na likvidaci tříděných odpadů hradí obec, občan nic neplatí a nemá to tedy vliv na výši poplatku za svoz TDO.

 

Vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů