okres Blansko - oficiální stránky obce

Svoz domovního odpadu a poplatky

Poplatek za svoz domovního odpadu

 • Částka: 800,-Kč / osobu nebo za objekt (v případě, že má osoba ve vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům na území obce a současně nemá v obci trvalý pobyt)
 • Číslo účtu: 2301893665 / 2010
 • Variabilní symbol: číslo popisné / evidenční
 • Termín: nejpozději do 30. června

Způsob úhrady poplatků za svoz domovního odpadu

 • bankovním převodem
 • složenkou na poště
 • hotově na pokladně OÚ v úředních hodinách

Poplatek za psa

 • Částka: za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
 • Číslo účtu: 2301893665 / 2010
 • Variabilní symbol: číslo popisné / evidenční
 • Termín: nejpozději do 30. června

Způsob úhrady poplatků za za psa

 • bankovním převodem
 • složenkou na poště
 • hotově na pokladně OÚ v úředních hodinách

Náklady na likvidaci tříděných odpadů hradí obec, občan nic neplatí a nemá to tedy vliv na výši poplatku za svoz TDO.

 

Pro uložení velkoobjemového a nebezpečného odpadu lze využít sběrný dvůr ve Velkých Opatovicích.