okres Blansko - oficiální stránky obce

Sběrný dvůr Velké Opatovice

Od 1.1.2024 nově nabízíme našim občanům možnost ukládat velkoobjemový a nebezpečný odpad do sběrného dvora ve Velkých Opatovicích, na adrese Nádražní 772, 679 63 Velké Opatovice (bývalá výkupna surovin, směr vlakové nádraží). Telefonní kontakt: 735 150 884.

Poplatek za odpady jako cihly, stavební odpad a pneumatiky hradí občan při uložení ve sběrném dvoře! Poplatek za uložení ostatního odpadu hradí obec Uhřice.

 

Provozní doba

V období 1.4. - 30.11.

Pondělí  11:00 – 18:00
Čtvrtek   11:00 – 17:00
Sobota     9:00 – 14:00 

V období 1.12. - 31.3.

Pondělí  11:00 – 16:00
Čtvrtek   11:00 – 16:00
Sobota     9:00 – 12:00

Ceník od 1.1.2014

Katalogové číslo Název odpadu Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
170 102 O Cihly 1,07 Kč/kg 21% 1,30 Kč/kg
170 904 O Stavební a demoliční odpad 1,82 Kč/kg 21% 2,20 Kč/kg
  Pneumatiky – manipulační poplatek 12,40 Kč/ks 21% 15 Kč/ks

 

Ceník od 1.1.2014 pro živnostníky nebo občany, kteří nemají trvalý pobyt v obci Uhřice

Katalogové číslo Název odpadu Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
200 307 O Objemný komunální odpad 3,30 Kč/kg 15% 3,80 Kč/kg
200 139 O Plast* 3,22 Kč/kg* 15% 3,70 Kč/kg*
200 201 O Bio odpad 1,65 Kč/kg 15% 1,90 Kč/kg
200 301 O Směsný komunální odpad 3,13 Kč/kg 15% 3,60 Kč/kg
130 208 O/N Jiné motorové, převodové mazací oleje 20 Kč/kg 21% 24,20 Kč/kg
150 104 O/N Nádoby ze želez. kovů znečištěné škodlivinami (prázdné!)
150 102 O/N Plastové nádoby od škodlivin (prázdné!)
150 110 N Obaly od škodlivin
150 202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), znečištěné tkaniny a pracovní oděvy
200 113 N Rozpouštědla
200 114 N Kyseliny
200 119 N Zbytky prostředků na ochranu rostlin
200 126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200 127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200 101 O Papír* 0 Kč/kg   0 Kč/kg
200 138 O Dřevo 0,87 Kč/kg 15% 1 Kč/kg
170 102 O Cihly 1,07 Kč/kg 21% 1,30 Kč/kg
170 904 O Stavební a demoliční odpad 1,82 Kč/kg 21% 2,20 Kč/kg
  Pneumatiky – manipulační poplatek 12,40 Kč/ks 21% 15 Kč/ks