okres Blansko - oficiální stránky obce

CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:

Obecní úřad Uhřice je kontaktním místech CzechPOINT a můžete zde vyřídit:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.

 

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.

 

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.

 

Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 100,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

 

Výpis z registru řidičů – od 1.1.2009

Výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.

 

Služby CzechPOINT jsou k dispozici na Obecním úřadě v úředních hodinách. Místo je označeno modrou nálepkou s logem CzechPOINT. Další informace naleznete na stránkách www.czechpoint.cz.