okres Blansko - oficiální stránky obce

Zařazení do župy a okrsku

V Jevíčku byla župa zřízena až v roce 1889. Vznikla tak XII. župní jednota hasičská, která byla původně nazývána župou moravsko-třebovskou, později jevíčskou. V ní byly organizovány SDH Velké Opatovice a některé hasičské sbory z nynějšího okrsku Šebetov, mezi nimi i Uhřice. Ustavující schůze 7. července 1889 se zúčastnili zástupci hasičských sborů z Velkých Opatovic, Jevíčka, Uhřic, Cetkovic, Světlé, Jaroměřic, Biskupic, Horního Štěpánova, Kladek, Vranové Lhoty a Šubířova. Starostou župy byl zvolen Jan Klimeš.

Druhým župním starostou se stal roku 1898 Alois Pospíšil, nadučitel z Uhřic.

V roce 1890 byly do jevíčské župy přijaty sbory z Borotína a Úsobrna, tím župa dosáhla počtu třinácti sborů.

Rozdělení jenom na župy ale postupně přestávalo stačit. Když skončila první světová válka, hasičské sbory většinou čekaly na impuls od svých žup, aby se mohly vrátit ke své činnosti a pokračovat v ní. Komunikace mezi župami a sbory byla ale pomalá a těžkopádná. Například IV. župa boskovická byla počtem hasičských sborů nejsilnější na Moravě. Její starosta Václav Hladík společně s župním jednatelem Františkem Jurkem dospěli ve svých úvahách, jak zlepšit situaci, k závěru, že řešením by mohlo být využití hasičských okrsků. A tak byla boskovická župa rozdělena do šesti okrsků. Postupně se i ostatní župy rozdělily do okrsků.

Uhřice patřily spolu s Cetkovicemi, Světlou, Jevíčkem a dalšími sbory do I. okrsku jevíčské župy.

Do jevíčské župy patřilo v roce 1938 už celkem třicet čtyři sborů.

Ale nacistická okupace v roce 1939 znamenala změny v životě hasičů i v jejich organizaci. Ze sborů dobrovolných hasičů se staly Zemské hasičské jednoty. Župní zřízení zaniká. Župy byly nahrazeny okresními hasičskými jednotami (dále OHJ). Ty se musely krýt s politickými okresy. Co okres, to jedna OHJ. Ta se dále dělila na pracovní okrsky.

V roce 1941 byla bývalá XII. župa rozdělena a část sborů spolu s Uhřicemi byla přidělena k okresní hasičské jednotě boskovické. Po skončení války byl systém okresních hasičských jednot zachován. Okres Boskovice byl zrušen a sbory se vrátily zpět do bývalé jevíčské župy.

V dubnu 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu. Bylo vytvořeno deset krajů a sto osm okresů. Uhřice a další obce připadly do okresu Blansko. Tím se organizace požární ochrany v Blansku rozrostla o požárníky z Lomnicka, Lipůvky, Křtinska a o některé organizace požárníků na Jevíčsku, mezi nimi i Uhřice. Bylo vytvořeno patnáct nových okrsků.

Tak vznikl i okrsek Velké Opatovice, kam patřily tyto sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic, Korbelova Lhota, Borotín, Vanovice, Cetkovice, Úsobrno, Uhřice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Pamětice a Drválovice.

Tento okrsek byl ale příliš velký a tak 15. ledna 1978 došlo na okrskové schůzi v Paměticích k rozdělení okrsku Velké Opatovice na dva menší okrsky a to okrsek Velké Opatovice, jež tvoří sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic a Korbelova Lhota; okrsek „Malá Haná“ tvoří základní organizace Úsobrno, Uhřice, Cetkovice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Borotín, Pamětice, Drválovice a Vanovice.

Do dnešní doby zůstal  počet hasičských sborů stejný, pouze název okrsku se po roce 1989 změnil z „Malá Haná“ na okrsek Šebetov. Je to okrsek číslo 22 na okrese Blansko.


(zobrazeno: 1617x)