okres Blansko - oficiální stránky obce

Práce s mládeží

Při vzniku a utváření SDH vstupovali do jejich řad nejprve pouze muži. Později, jako členky samaritánské stráže, byly přijímány i ženy. Právoplatnými členkami sborů se ženy stávaly hlavně za první světové války, kdy byl kvůli válečným povinnostem velký nedostatek mužů. Ale jenom ženy na to nestačily. Postupně se do práce zapojovali i mladí chlapci. To se nejvíce rozšířilo za druhé světové války. Mladí chlapci byli zapisování do hasičských sborů, aby unikli nucenému nasazení v Německu. Němci totiž hasiče jako jedinou organizaci nejenže nezrušili, ale přímo podporovali, protože věděli, že jim hasiči mohou být užiteční.

Po válce se vše vracelo do starých kolejí a mladých a žen již nebylo potřeba.

Další změna nastává až v šedesátých letech, kdy okresní konference Československého svazu požární ochrany (dále ČSPO) v dubnu 1960 stanovila jako hlavní úkol pro ZO SPO omlazování členské základny, a tím snížit věkový průměr členstva. Sbory se začaly zaměřovat na nábor dorostenců a žáků. Uhřice nemeškaly a daly se rychle do plnění úkolu. V roce 1961 byl založen požárnický žákovský kroužek starších žáků (12 – 15 let), který měl deset členů.

Ale ani žákům se nevyhnulo plnění politických povinností. Už v roce 1962 se spolu s muži zúčastnili oslav 1. máje ve Velkých Opatovicích. Za to jim bylo vyplaceno jízdné a stravné ve výši sedmi korun a osmdesáti halířů na osobu.

Také jim bylo z rozpočtu Místního národního výboru (dále MNV) zakoupeno devět cvičebních stejnokrojů.

V roce 1962 se družstvo starších žáků spolu s družstvem mužů zúčastnilo prvního kola Celostátní soutěže požárních družstev (dále CSPD) v Úsobrně. Družstvo žáků se umístilo na prvním místě a postoupilo do druhého kola. Jak se umístilo tam, se nepodařilo zjistit.

V dalších letech se jim dařilo výborně. V roce 1963 se v prvním kole CSPD konaném v Boskovicích umístili opět na prvním místě a v druhém, okresním kole, skončili na druhém místě. První místo a s ním postup do krajského kola jim utekl o pouhý jeden bod.

V následujícím roce neponechali nic náhodě a pečlivě se připravovali. Jejich pracovitost a vytrvalost se vyplatila. Z prvního kola hladce postoupili do druhého kola, kde konečně zvítězili, a tak se dostali do krajského kola, kde obsadili celkově osmé místo. V soutěži jednotlivců uspěl Zdeněk Smetana, který se umístil na prvním místě. To byl jejich největší úspěch, který se už nikdy jim ani jejich nástupcům nepodařilo překonat.

Žáci ale necvičili jen při soutěžích. Když se konal v Uhřicích požárnický výlet nebo požárnické odpoledne, předváděli zde ukázky svých cvičení.

Na začátku sedmdesátých let začínají některé ZO SPO spolupracovat se základními školami, a tak vznikají tzv. kolektivy mladých požárníků.

V roce 1972 vyhlásilo ústředí soutěž pro školní mládež nazvanou Plamen. Jako první se zapojily ZO SPO Uhřice a Olomučany. První branný závod hry Plamen se konal v roce 1973 ve velkých Opatovicích.

V následujících letech se přidávají další a další žákovská družstva. Polovině sedmdesátých let se zúčastňují i družstva žákyň.

Družstvo žáků z Uhřic se hry Plamen zúčastňovalo pravidelně a jeho umístění se pohybovalo většinou v první desítce.

Kromě hry Plamen pokračovala pro žáky i soutěž CSPD. Tam se mladým požárníkům vždy velmi dařilo, v I. kole obsazovali převážně první místa.

Ani po listopadu 1989 žádná z těchto soutěží nezanikla, došlo ale ke změně. Koná se pouze první kolo soutěže CSPD, která se jmenuje O pohár starosty obce Šebetov, a vítěz získává poukázku na 7 000 Kč na nákup cvičebního úboru.

Družstvo žáků se těchto soutěží účastnilo pravidelně a dosahovalo pěkných výsledků až do roku 2004, kdy se družstvo žáků rozpadlo a kvůli nedostatku a nechuti dětí se ho zatím nepodařilo obnovit.

Také družstvo dorostenců v SDH Uhřice bylo činné a na soutěžích se umisťovalo na předních pozicích. Například v roce 1976 se v I. kole CSPD konaném ve Velké Roudce umístnili na druhém místě a stejně tak se v jednotlivcích umístnil Milan Mrva na druhém místě.

Pro dorostence existovala hra Šeřík, které se dorostenci z Uhřic pravidelně účastnili. V roce 1977 probíhalo v prostoru pionýrského tábora v Hodoníně u Olešnice okresní vyhodnocení hry pro dorostenecké kolektivy SPO, které zapojily do hry „Šeřík 32“. Dorostenci museli plnit různé úkoly branného závodu na trati dlouhé čtyři kilometry. Této náročné akce se zúčastnilo pouze devět družstev a dorostenci z Uhřic se umístnili na šestém místě. Měsíc nato se opět konalo I. kolo CSPD v Knínicích, kde se dorostencům podařilo obhájit druhé místo. Rok 1978 byl ale úspěšnější. V I. kole CSPD se jím podařilo zvítězit  a postoupit do II. kola. Další rok ale opět skončili na druhém místě. Také pokračovaly neshody v družstvu a kvůli neochotě některých členů cvičit a účastnit se soutěže se družstvo dorostenců na čas rozpadlo. Toto trvalo čtyři roky. V roce 1983 se dorostenci konečně domluvili a opět obnovili. V následujícím roce se v soutěži Šeřík umístnili na sedmém místě z jedenácti družstev. Bohužel toto obnovení družstva dorostenců trvalo pouhý jeden rok. Neshody opět převládaly a tak družstvo opět zaniklo, tentokrát se je už nikdy nepodařilo obnovit. Po roce 1990 se soutěže pro dorostence sice konají i nadále, ale většinou jak chlapci překročí patnácté narozeniny, bývají začleňovaní do kategorie mužů.


(zobrazeno: 1385x)