okres Blansko - oficiální stránky obce

Námětová cvičení a požární sport

Námětové cvičení v roce 1958

Důkladný výcvik se zpravidla týkal skupiny deseti až patnácti fyzicky nejzdatnějších členů, i když základní výcvik prodělávali všichni činní členové sboru. Na župních a okrskových cvičeních byl hasičský sbor obvykle zastoupen desetičlennou skupinou vedenou velitelem, dvěma četaři, trubačem a samaritou. V takovém složení vyjížděli i k přespolním zásahům.

Veřejná vystoupení jsou známa již kolem roku 1889 jako místní a povinná župní, po roce 1890 podle celoročního rozvrhu. Byla většinou prováděna formou hasičských výletů s taneční zábavou a občerstvením.

Námětová cvičení se konala každý rok, jak se stříkačkou, tak se žebři. Kromě župních a okrskových vystoupeních bylo veřejné cvičení součástí každého výročí a neobešla se bez něho žádná hasičská slavnost.

V roce 1905 byl vydán nový cvičební řád, na který se již dlouho čekalo. Kvůli tomu se v předchozím roce ani jednou necvičilo.

22. června 1924 se v Uhřicích konalo poprvé od vzniku samostatného Československa okrskové cvičení I. okrsku. Počasí jim však nepřálo, takže se cvičení odehrávalo v blátě a za deště. Přijely hasičské sbory z Cetkovic, Světlé a Jevíčka. Průběh cvičení byl předem připraven a zúčastněným sborům byly předány náčrtky a popis situace. Stěžejním bodem útoku byla stodola Bohuslava Toula, kde měl oheň vzniknout.

Okrskové cvičení se konalo každý rok a v jeho pořádání se střídaly všechny sbory okrsku. V Uhřicích se další okrskové cvičení konalo až v roce 1932 a bylo spojeno s okrskovým sjezdem.

Aby se prověřila připravenost sboru, bylo 5. června 1935 ve tři hodiny v noci vyhlášeno noční poplachové cvičení. Výsledek byl celkem uspokojivý, ale vedení se příliš nelíbil fakt, že se zúčastnilo pouze šestnáct členů.

Velké námětové cvičení se odehrálo v Uhřicích v roce 1968 při slavnosti předání opravené požární zbrojnice.

V osmdesátých letech si značnou oblibu mezi požárníky získávaly soutěže v požárním sportu. V devadesátých letech se začínají objevovat i místní soutěže v požárním útoku, která postupně vytěsňují námětová cvičení.


(zobrazeno: 1473x)