okres Blansko - oficiální stránky obce

Hasičská zbrojnice a technika

Požární technika

Naproti Dračkovým č.p. 14 stávala velká dřevěná bouda se střechou na hasičské žebře zvaná „kozárna“. V té době ještě hasičská stříkačka nebyla a ani sbor ještě nebyl založen. Voda se nosila v putnách.

První stříkačka, kterou sbor vlastnil, byla dvoukolová ruční stříkačka, zakoupená od firmy Smekal z Čech u Prostějova. Do této stříkačky se musela nosit voda ve džberech. Byla snímatelná a opatřená dvěma savicemi. Měla měděný větrák, sací regulátor, kovové písty a dva mosazné cylindry. Stříkačka spočívala na dřevěném rámu. Na něm byl připevněný naviják na hadice.

Původní staré dřevěné hasičské skladiště stávalo na návsi před domy č.p. 20 a 21. V roce 1911 bylo dřevěné skladiště zbouráno a místo něho bylo postaveno nové skladiště naproti nové škole. Se stavbou se začalo již v roce 1910, ale nepodařilo se je v tom roce dostavět. Stavba byla dokončena v následujícím roce. 10. září 1911 se pořádala velká slavnost odevzdání nově postaveného skladiště svým účelům a zároveň s tím se konal okrskový sjezd, na nějž se dostavily sbory z Cetkovic, Světlé, Velkých Opatovic, Velké Roudky, Jaroměřic, Úsobrna, Biskupic a Jevíčka.

V roce 1900 byla v obci zřízena nová vodní nádržka, která se nacházela uprostřed obce. Byla schopna dodávat vodu po dobu pěti hodin nepřetržitého čerpání, čímž se zlepšilo zásobování vodou po dobu požáru.

V roce 1921 si sbor pořídil stojan na sušení hadic. Potřebné dřevo darovala obec. Toto dřevo dovezl zdarma Eduard Dufka a kovářskou práci rovněž zdarma udělal Josef Krupička. Členové stojan sami postavili.

Sbor vydával téměř každý rok nemalé finanční částky na nákup nového vybavení, převážně hadic, protože ty se při požáru lehko poškodily, a neustále bylo třeba něco opravovat. V roce 1924 vydal sbor hodně peněz. Opravovalo se skladiště, hadice a kužel stříkačky. Také se nakoupily hodnostní distinkce, odznaky na přilby a čapky, cvičební kalhoty a samaritánské potřeby.

Ne vždy ale měl sbor peníze na potřebné vybavení. V roce 1926 byly při prohlídce hasičské výzbroje a výstroje shledány nedostatky – chyběly pracovní obleky pro mužstvo a stav hadic byl žalostný. Nechaly se tedy ušít nové obleky a sbor zakoupil čtyřicet metrů nových hadic, což stálo celkem 1 200 Kčs. Sbor ale tolik peněz neměl, a tak si musel v místní záložně půjčit 500 Kčs.

Samaritánská služba ve sboru plnila pro místní občany funkci lékaře a ošetřovala lehčí zranění, protože k lékaři bylo daleko. Aby mohla služba účinněji pomáhat, zakoupil sbor v roce 1927 lékárničku za cenu 175 Kčs. Ukázalo se, že se koupě lékárničky vyplatila. Hned následující rok byla první pomoc poskytnuta ve dvanácti případech. Později ještě sbor zakoupil Zlatou knihu praktického lékaře domácího za 181 Kčs. Měla sloužit nejen samaritánské službě, ale mohli si ji zapůjčit i občané.

Dvoukolová ruční stříkačka plnila své služby až do roku 1948, kdy byla zakoupena od firmy Stratílek z Vysokého Mýta nová motorová stříkačka PP-8. Protože sbor neměl potřebnou finanční částku na její koupi, uspořádal v obci sbírku, která vynesla celkem 16 855 Kčs. Stříkačka byla předána a vysvěcena při oslavách sedmdesáti let výročí založení sboru.

V červenci roku 1953 se na střechu hostince u Rozbořilů instalovala nová hasičská siréna na elektrický pohon. Tím se zefektivnilo svolávání členů k zásahu. Dříve se členové svolávali troubením na trubku.

Hasičská zbrojnice

V roce 1968 byla provedena velká oprava požární zbrojnice nákladem 60 000 Kčs. Opravu prováděl okresní stavební podnik Blansko. Kromě stavebního podniku odpracovali na stavbě mnoho brigádnických hodin jak členové sboru, tak i někteří občané. 14. července byla opravená zbrojnice slavnostně předána do užívání. Slavnost byla spojena s ukázkami zásahu a požární techniky.

Starý dřevěný sušák na hadice už dosluhoval, a proto bylo třeba zajistit nový. Roku 1976 byl po dlouhém váhání zakoupen nový železný sušák a postaven u východní strany požární zbrojnice. Jeho služeb se využívá dodnes.

Motorová stříkačka PP-8 ale postupně přestávala stačit rostoucím požadavkům na výkonnost, a tak bylo zažádáno o novou stříkačku. 12. listo-padu 1977 byla Okresní inspekcí požární ochrany předána nová motorová stříkačka PPS-12. Ta už měla elektrický startér. V roce 2002 jí byl upraven výkon z 1 200 l/min na 1 500 l/min, protože již nestačila konkurenci a při soutěžích hrozilo, že i přes dobré výkony družstva nebude její výkon schopen zajistit vítězství. Ale i tato úprava se už jeví jako nedostačující. Sbor se proto rozhodl zakoupit stříkačku novou, která má být dodána v dubnu 2007. Není určena na zásah, bude sloužit pouze pro účely požárního sportu.


(zobrazeno: 1483x)