okres Blansko - oficiální stránky obce

Družstvo žen

Za první světové války bylo na frontu odvedeno mnoho mužů. Mnohé SDH se potýkaly s jejich nedostatkem, některé kvůli tomu zanikly, další se snažily zajistit si dostatečné množství sil k obsluze ručních stříkaček při požárech jinak. A to tak, že přibíraly mladé chlapce nebo ženy.

Za války měly družstvo žen na okrese Blansko, které aktivně zasahovalo při požárech, tyto sbory: SDH Olešnice, Crhov, Sloup, Šebrov a Lipovec.

Také SDH Uhřice musel tento problém řešit. Po odchodu mužů na frontu zůstali doma pouze tři činní členové a tak se zbylí členové rozhodli do svých řad přijmout i ženy. Přihlásilo se celkem patnáct žen. Jejich jména se v záznamech bohužel nedochovala.

Ženy se v těchto těžkých poměrech plně osvědčily. Po skončení války tato nutnost sice odpadla, ale přesto vznikaly v některých sborech tzv. ženské odbory. První z nich byl založen v roce 1921 v Šebrově a brzy nato v dalších sedmi SDH. Odbor měl zpravidla šest členek, které prošly náročným výcvikem. Našly uplatnění především v samaritánské činnosti. Zakládání ženských sborů pokračovalo i v třicátých letech.

V padesátých letech se družstva žen začínají prosazovat jak v soutěžích, tak i v praktické hasičské činnosti. Tvořily většinou devítičlenné kolektivy. Z původních samaritánek se vypracovaly na členky zásahových skupin a některé řídily i motorová vozidla.

V šedesátých letech se kromě družstev žen objevují na soutěžích i družstva dorostenek a družstva starších a mladších žákyň. Tento stav trvá i v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech.

Družstva žen zakládala většinou města a větší vesnice. Velký rozmach v zakládání družstev žen i na menších vesnicích nastává ve druhé polovině devadesátých let minulého století.

Po roce 1989 nebylo na okrsku Šebetov ani jedno ženské družstvo. V roce 1998 vznikly dvě ženská družstva: v SDH Světlá a v SDH Vanovice. V roce 2006 se v prvním kole požárního sportu, které se konalo v Knínicích, střetávalo už sedm družstev žen: SDH Pamětice, Uhřice, Sudice, Vanovice, Cetkovice, Světlá a Knínice. Okrsek Šebetov tvoří dvanáct sborů, což znamená, že ženské družstvo má více než polovina z nich.

Družstvo žen v SDH Uhřice vzniklo v létě roku 2004.

Členky se aktivně zapojují do činností a povinností sboru. Samy organizují různé akce pro děti, jako je maškarní odpoledne, které pořádají již třetím rokem a o prázdninách Zakončení prázdnin plné her a soutěží. Také při ostatních kulturních akcích, které pořádají hasiči, pomáhají při zajišťování občerstvení a podobně.


(zobrazeno: 1372x)