okres Blansko - oficiální stránky obce

Vodní nádrž Lipina

V letech 1926-1930 bylo provedeno scelování a odvodnění pozemků a tak padlo usnesení zřídit rybník na zavlažování luk. Za tímto účelem byla v roce 1929 postavena vodní nádrž Lipina o výměře 9828 m2. Ústí do ní potok Trhová, který odtud teče již jako regulovaný potok. Loukami pod obcí protéká Uhřický potok, který pramení u Borotína a sbírá přítoky ze Světlé, Cetkovic a Uhřic. Mnozí rolníci využívali již dříve této vody k zavlažování svých luk a věnovali této práci mnoho času a námahy. Aby se mohlo zavodňování provádět snadněji, byla na regulovaném potoce zřízena řada stavítek. Závlaha se prováděla výtopami vodou akumulovanou v Cetkovických nádržích a rybníku Lipina.

Přístup k nádrži po cestě, odbočující 750 m na jih od obce ze silnice směrem na východ (k lesu).

V současnosti je Lipina vedena jako požární nádrž se zásobou vody pro případ hašení požáru a slouží převážně ke koupání a rybolovu.


(zobrazeno: 1965x)