okres Blansko - oficiální stránky obce

Změny v IDS JMK od 12.12.2021

Velká vlaková výluka Brno - Blansko

Od 12.12.2021 na 1 rok zcela přestanou jezdit vlaky mezi Brnem a Blanskem a budou nahrazeny náhradní dopravou.

Na úvod radní Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Ing. Bc. Jiří Crha zdůraznil, že „Jihomoravský kraj si uvědomuje, jak velkého počtu obyvatel kraje se výluka Brno – Blansko dotkne. Proto dlouhodobě usiloval o to, aby byly dopady na cestující co nejmenší. Díky spolupráci všech zúčastněných se podařilo několik plánovaných staveb spojit do jedné velké akce. Po jejím dokončení získá Jihomoravský kraj modernizovanou trať, po které zanedlouho poté začnou jezdit i nové krajské nízkopodlažní vlakové jednotky.“

Přípravu organizace dopravy shrnul Ing. Jiří Horský ředitel KORDIS JMK, a.s. následovně: „Při přípravě vedení linek a jízdních řádů bylo naším hlavním cílem kompenzovat cestujícím delší dobu jízdy tím, že spoje budou jezdit častěji a alespoň některým cestujícím se sníží počet přestupů nebo docházková vzdálenost při přestupech.“

Jak bude doprava organizována

 • Za vlaky S2 a rychlíky R19 bude mezi Blanskem a Brnem zavedena náhradní doprava. Pro cestu z Blanska do Brna hl. n. je určena linka xS2B, pro cestu do Brna-Králova Pole linka xS2K.
 • V Brně hl. n. budou autobusy xS2B odjíždět z autobusového nádraží na ul. Benešova. V Blansku budou linky xS2B a xS2C odjíždět ze zastávky před vlakovým nádražím, linka xS2K pojede z autobusového nádraží. V Králově Poli linka xS2K odjíždět ze stanoviště před nádražní budovou.
 • Pro cestu mezi Brnem a Adamovem je třeba od Hlavního nádraží v Brně jet tramvají 4 a přestoupit na zastávce Obřanská - u školy na autobus xS2A. Ve směru z Adamova do centra  Brna se přestupuje na zastávce Proškovo náměstí. Linka xS2A dále z Maloměřic pokračuje na Tomkovo náměstí (možnost přestupu na polokružní trolejbusy 25 a 26 a okružní autobusy 44 a 84), dále zastaví ve Štefánikově čtvrti pro přestup na tramvaj 5 směr Česká a bude ukončena na zastávce Lesná, nádraží. V některých případech bude možný přestup na vlaky S3 směr Kuřim a Tišnov.
 • Pro cestu mezi Blanskem a Adamovem je určena linka xS2C.
 • Pro cestu z Babic, Řícmanic a Kanic do Brna je určena linka 210, která bude prodloužena přes Starou osadu do Židenic, nádraží. Pro cestu do centra Brna je opět třeba přestoupit na Proškově náměstí na tramvaj 4 a v opačném směru je přestup na zastávce Obřanská – u školy.
 • Bílovice nad Svitavou budou s Brnem spojeny především posílenými linkami 75, E75 a linkou 210, které zastaví na všech zastávkách v Bílovicích. Linka xS2A je určená pro rychlé spojení Adamova s Brnem, proto v Bílovicích zastaví jen na náměstí pro možný přestup na linky 75 nebo E75 do Slatiny a na Černovickou terasu.
 • V několika 4denních výlukách bude navíc vyloučen úsek Blansko – Rájec-Jestřebí. Náhradní autobusová doprava bude v těchto výlukách prodloužena až do Rájce, kde bude přestup na vlaky S2.
 • Během léta 2022 současně proběhne úplná výluka mezi Březovou n. Sv. a Svitavami, kdy budou rychlíky R19 nahrazeny autobusovou dopravou z Brna až do Svitav, předpokládají se i přímé autobusy z Brna do Boskovic a Velkých Opatovic.

Přehled relací s četnějším nebo a bezpřestupovým spojením

 • Blansko – centrum Brna (dosud cca 1x za 30 minut, dopoledne, večer a o víkendech 1x za 60 minut). Nově spojení ve špičce každých 10 minut, dopoledne, večer a o víkendech minimálně 1x za 30 minut. Navíc řada spojů bude zajištěna více autobusy.
 • Sever Blanenska (Sloup, Žďárná, Benešov) – získají bezpřestupové spojení do Brna, Kr. Pole linkou 233. Ta pojede denně. Vzhledem k tomu, že projíždí frekvenčně silné zastávky v Blansku, bude mít nově posilové spoje jen Blansko – Brno, Královo Pole. víkendech na ní navíc od Velikonoc budou nasazeny cyklobusy. Cykloturisté z Brna tak získají přímé spojení Brna s Moravským krasem.
 • Adamov – bude spojen s Brnem, pojede ve špičce bude spojení každých 15 minut, dopoledne, večer a o víkendech každou půlhodinu.
 • Babice, Kanice, Řícmanice – jejich autobusová linka 210 bude prodloužena až na Starou osadu a k židenickému nádraží.
 • Bílovice nad Svitavou získají četné spojení linkami 75, E75 a 210. Prakticky všechny spoje těchto linek pojedou z Brna až do Bílovic nad Svitavou a zastaví na všech zastávkách mezi bílovickým náměstím a Obřany. Linka E75 navíc umožní rychlé spojení Adamova, Babic, Řícmanic, Kanic a Bílovic s černovickou průmyslovou zónou. Cestující přestoupí v Bílovicích n. Sv., náměstí.
 • Pro zlepšení přestupů bude linka xS2B zastavovat na zastávkách Brno, náměstí 28 října.

Jak budou platit jízdenky

 • Jízdenky vydané v Tarifu IDS JMK platí podle své zónové a časové platnosti. Jízdenky vydané pro zóny 100, 215, 225, 235 a případné další zóny směrem za Blansko lze použít i v lince xS2B.
 • Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT (OneTicket) lze využít pouze v barevných linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách. Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné požádat na pokladně nebo u průvodčího o vystavení náhradního tištěného jízdního dokladu.
 • Vlaky dálkové a mezinárodní dopravy Ex3 pojedou i nadále přes Havlíčkův Brod.

Kdy budou k dispozici definitivní jízdní řády

 • Informační materiály pro cestující jsou distribuovány v těchto dnech.
 • Jízdní řády linek náhradní dopravy jsou aktuálně dokončovány, jejich zveřejnění se předpokládá na počátku prosince. Správné verze najdou cestující na webu www.idsjmk.cz.

Fakta o souboru staveb v rámci velké vlakové výluky

 • kompletní rekonstrukce trati v délce 16,5 km (3 samostatně připravované stavby)
 • modernizace stanic a zastávek Bílovice n. Sv., Babice n. Sv., Adamov, Adamov - zastávka, Blansko – město. Ve všech stanicích a zastávkách bude zřízen bezbariérový přístup na nástupiště. V Adamově budou obě stanice rekonstruovány, budou zřízeny nové přístupy. V Blansku bude realizován nový podchod.
 • v oblasti Bílovic n. Sv. bude vybudována odbočka Svitava, která umožní zkrátit zpoždění některých vlaků a do budoucna zjednoduší organizaci výluk na dané trati
 • budou renovovány tunely mezi Adamovem a Blanskem
 • v Blansku bude realizován nadjezd nad tratí, který zlepší průjezdnost města
 • v Adamově dojde k rozšíření tunýlku – podjezdu pod tratí
 • od března proběhne navíc v Brně i výluka trati mezi hlavním nádražím a Židenicemi, u níž hrozilo posunutí o několik let a s tím spojená omezení jízdy vlaků v daném úseku
 • v létě bude opravena rovněž trať v úseku Březová nad Svitavou – Svitavy
 • v Brně bude probíhat stavba VMO Tomkovo náměstí – Rokytova nad železniční tratí.

Modernizace autobusového parku

Od začátku roku 2021 bylo v souvislosti s novými smlouvami v kraji do provozu nasazeno 153 nových autobusů v jednotném krajském nátěru (z přibližně 700 provozovaných vozidel), které přinesly cestujícím výrazně vyšší komfort. Je v nich nasazena silnější klimatizace, zdvojená okna umožňující rychlejší vytopení a vychlazení, více prostoru pro kočárky a vozíčkáře. Od 12.12.2021 dojde k v návaznosti na ukončená výběrová řízení k nasazení dalších 20 nových autobusů v okolí Pálavy.

Zpracoval: KORDIS JMK, a.s.


Zveřejněno: Pondělí, 13. prosince 2021 (zobrazeno: 588x)