okres Blansko - oficiální stránky obce

Zásady používání nádoby na bioodpad

Nosnost hnědé nádoby je koncipovaná standardně na 90kg. V praxi to tedy znamená, že pokud nádobu jedna osoba ani nenadzvedne, tak je přetížená a je potřeba bioodpad odsypat.

Při výsypu svozovým autem u přetížené nádoby dochází k tomu, že se odlomí nebo praskne límec nádoby, za který je nádoba při výklopu uchycena. Často také dochází, pod tíhou nádoby, k vylomení koleček.

Váha na autě zváží nádobu při výklopu, takže známe hmotnost poškozené nádoby. V případě přetížení a následném poškození při svozu není tedy závada na svozové osádce a technice, ale na občanech. Ti si potom musí pořídit na vlastní náklady novou nádobu, protože špatným používáním poškodili majetek pořízený z dotace.

Žádáme tedy občany, aby používali nové nádoby  tak, aby jejich životnost vydržela pokud možno delší čas než je udržitelnost projektu a využívali je pouze na bioodpad. 

Sáčky a jiný odpad našim zemědělcům skutečně pole nepohnojí!


Zveřejněno: Pátek, 19. června 2020 (zobrazeno: 1293x)