okres Blansko - oficiální stránky obce

Zápis k předškolnímu vzdělávání MŠ Cetkovice pro školní rok 2024/2025


Ředitelka Mateřské školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 204, 679 38
Cetkovice, stanovuje po dohodě se zřizovatelem dle § 34 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. termín zápisu
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 na
6. května 2024 ve 14:00 – 17:00 hod
ve třídě MŠ – Motýlci.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání se může zákonný zástupce dostavit osobně spolu s dítětem (tuto
variantu doporučujeme).
K zápisu přinese zákonný zástupce následující dokumenty:
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
• Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (nevztahuje se na děti, které si budou ve školním
roce 2024/2025 plnit povinné předškolní vzdělávání).
• Kopii rodného listu dítěte.
• Občanský průkaz zákonného zástupce.
Uvedené dokumenty je také možné doručit nejpozději ke dni 6 . května 2024 do 17:00 hod prostřednictvím
datové schránky, poštou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Žádosti o přijetí budou
posuzovány pouze v případě včasného doručení.
Pořadí přijatých dětí bude určeno na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
Formuláře dokumentů jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v kanceláři školy (po
předchozí telefonické domluvě).


Zveřejněno: Středa, 20. března 2024 (zobrazeno: 320x)