okres Blansko - oficiální stránky obce

Výběrového řízení na pozici strážníka Městské policie Boskovice

Město Boskovice

vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Boskovice

 

místo výkonu práce: město Boskovice

způsob výkonu práce: směnný provoz v nepřetržitém režimu

 

Předpoklady a požadavky:

obecné předpoklady

fyzická osoba, která je státním občanem ČR

dosažení věku 21 let

tělesná a zdravotní způsobilost, dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb., dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

bezúhonnost, dle ust. § 4a, zákona o obecní policii

spolehlivost, dle ust. § 4b, zákona o obecní policii

způsobilost k právním úkonům

 

kvalifikační předpoklady:

úplné střední vzdělání, ukončené státní maturitní zkouškou

 

další požadované schopnosti a dovednosti:

praxe v oboru vítána, již sloužící strážník

znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)

organizační a komunikativní schopnosti

časová flexibilita

znalost cizího jazyka

řidičský průkaz skupiny „B“

 

platové podmínky:

řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a vnitřního platového předpisu města Boskovice, platová třída 7 nebo 8, dle odbornosti (příplatky – osobní, rizikový, za směnnost).

 

požadované doklady:

přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo OP, kontaktní telefon, datum, podpis

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

prohlášení o bezúhonnosti, dle ust. § 4a, zákona o obecní policii

prohlášení o spolehlivosti, dle ust. § 4b, zákona o obecní policii

 

Termín nástupu: od 01.10.2018 nebo dohodou

Po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti – doba neurčitá.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 10:00 hod. dne 19. září 2018.

 

„MP/strážník – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“

Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

 

kontaktní pracovník – David Krátký, ředitel městské policie, 516 488 681
Mgr. Veronika Kšicová, personalistka úřadu, 516 488 607.

 

Upozornění pro uchazeče:

Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzvání prostřednictvím e-mailu. Požadované doklady připojené k přihlášce budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Boskovicích dne 15.08.2018


Zveřejněno: Čtvrtek, 16. srpna 2018 (zobrazeno: 1128x)