okres Blansko - oficiální stránky obce

Opatření regulující odběry vody z obecního vodovodu a vodních nádrží

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, UPOZORŇUJEME, ŽE OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ ODBĚRY PITNÉ VODY JE STÁLE V PLATNOSTI!

AKTUÁLNĚ PLATNÉ OMEZENÍ: 3.9.2020 - 3.12.2020

Aktuální stav pitné vody je stále kritický. Děkujeme všem za dodržování opatření a spolupráci.

Vlivem klimatického sucha došlo na stávajících vodních zdrojích v obci Uhřice k poklesu jejich vydatnosti. Situace začíná mít dopad i na běžné zásobování pitnou vodou v tomto vodovodu a je nutno přijmout opatření regulující odběry vody z vodovodu. Důvodem je zamezení kolapsu systému zásobování pitnou vodou.

 

Dle veřejné vyhlášky (opatření obecné povahy)V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta do 50 000 Kč; v případě právnických osob se jedná o správní delikt podle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta taktéž do 50 000 Kč.

 

Tímto je v naší obci až do odvolání vyhlášen přísný zákaz využívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro:

  • zalévání trávníků, zahrad apod.
  • napouštění bazénů
  • umývání vozidel apod.

Vodovod v obci nezaručuje plnění podmínek pro použití pro požární účely z důvodů nedostatečného objemu vody v akumulaci vodojemu.

Proto platí rovněž:

  • zákaz odběru vody z požárních hydrantů pro hasičská cvičení
  • zákaz odběru vody vodních nádrží (Lipina, hlók, ...)

Zákaz se nevztahuje se pro krizové stavy při hašení požárů.

 

Aktuální vidatnost vodojemu nezaručuje dostatečné pokrytí spotřeby vody v obci, z toho důvodu je vodárenská společnost nucena řešit tento stav návozem pitné vody do vodojemu. Tyto návozy jsou zpoplatněny a jsou hrazeny z rozpočtu obce. Je tedy v zájmu všech občanů, aby spotřebu vody omezili.

Zlepšení stavu pitné vody by mělo kromě počasí zajistit plánované vybudování nového vodovodního přivaděče, který by měl být dokončen v řádu 1-3 let.

 

Aktuální informace jsou uvedeny také na webových stránkách www.vodarenska.cz.

 

V Uhřicích dne 25. 7. 2019
Aktualizováno: 1. 6. 2020

František Komínek
starosta obce


Zveřejněno: Pátek, 30. října 2020 (zobrazeno: 1363x)