okres Blansko - oficiální stránky obce

Opatření regulující odběry vody z obecního vodovodu a vodních nádrží

! ODVOLÁNO DNE 8.10.2018 !

Vlivem klimatického sucha došlo na stávajících vodních zdrojích v obci Uhřice k poklesu jejich vydatnosti. Situace začíná mít dopad i na běžné zásobování pitnou vodou v tomto vodovodu a je nutno přijmout opatření regulující odběry vody z vodovodu. Důvodem je zamezení kolapsu systému zásobování pitnou vodou.

 

Tímto jsou v naší obci až do odvolání vyhlášeny následující zásady částečně regulující odběry vody:

  • platí přísný zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu všem odběratelům v obci
  • platí přísný zákaz napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného vodovodu
  • platí přísný zákaz umývání aut vodou z vodovodu
  • platí přísný zákaz odběru vody z nádrží (Lipina, Hlók, ...)
 

Vodovod v obci nezaručuje plnění podmínek pro použití pro požární účely z důvodů nedostatečného objemu vody v akumulaci vodojemu. Proto platí rovněž zákaz odběru vody z požárních hydrantů pro hasičská cvičení a vodních nádrží (lipina, hlók, ...).

Nevztahuje se pro krizové stavy při hašení požárů.

 

Výjimku ze zákazu může učinit pouze zaměstnanec Provozovatele - vedoucí provozu vodovodů VAS divize Boskovice, který určí podmínky, za kterých je možno uvedené činnosti provádět.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice


Úterý, 28. srpna 2018 (372x)