okres Blansko - oficiální stránky obce

Informace k odpadovému hospodářství v obci Uhřice za rok 2021

Jaké máme složení odpadů v tunách:

 

  SKO papír plast sklo bio
Množství odpadu na 1 občana (v kg) 131,313 24,189 30,997 13,668 150,153

Co nás stojí odpadové hospodářství:

Výdaje:  
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování – SKO, BIO, PLAST, PAPÍR, SKLO, jedlé oleje, Velkoobjemové odpady a nebezpečné odpady (Kč/ rok) 312 041,15 Kč
Z toho:  
Za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových o. a nebezpečných o. 157 072,36 Kč
Za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo, jedlé oleje 154 968,89 Kč
Příjmy:  
Celkem vybráno na poplatcích (450Kč / občan / rok)   144 637,00 Kč
Celkem odměny za třídění od Ekokomu 92 723,50 Kč
Rozdíl:  
Kolik doplácí obec z obecního rozpočtu 51 913,50 

Svozová firma: Technické služby Malá Haná s.r.o.

Počet nádob: V systému „Door to door“ bylo rozdáno celkem 150 ks nádob (240 l) na papír, 150 ks nádob (240 l) na plast, 130ks (240 l) na bioodpad. 

Přibližně 170 ks nádob mají občané na směsný - zbytkový komunální odpad.

Na sběrných místech má obec kontejnery 1100l : Plast 5ks, Papír 2ks, sklo čiré 3ks, sklo barevné  3ks, nádoba na jedlé oleje a kontejner na textil.


Zveřejněno: Čtvrtek, 10. března 2022 (zobrazeno: 495x)