Posts Tagged ‘IDS’

Návrh jízdních řádů linka 251 v2 »

 

Připomínky zasílejte emailem nebo osobně na OÚ do 4. 11. 2016.

 

Vážení cestující,

od 11. 12. 2016 budou platit nové jízdní řády na železnici.

Níže naleznete odkazy na návrh JŘ 2016/2017 a posilové vlaky pro tratě v Jihomoravském kraji.

Návrh žel. jízdního řádu 2016/2017

Případné připomínky zasílejte emailem na obec@uhrice.eu nebo osobně na OÚ nejpozději do pondělí 18. 7. 2016.

 

linka 251 – úprava časových poloh – spoje pojedou dříve ze zastávky Skalice nad Svitavou, žel. st. Po území města Boskovice je prodloužená jízdní doba. Ve směru do Boskovice jsou uspíšeny spoje 122, 162. Po konzultaci změn s Nemocnicí Boskovice zůstanou ve stejných časech spoje 61, 41, 77, 261, 321, 275, 327, 62, 38, 78, 262, 322, 276 a 328.

linka 252 – úprava jízdních dob, časový posun spoje 61 (o 20 minut dříve)

linka 277
– spoj 31 opožděn o 2 minuty (návaznost od 251)
– spoj 3 uspíšen a návazný spoj 251/162 (dojezd do škol Boskovice)
– spoj 43 pojede z Letovic namísto Šebetova (místo spoje 41)
– spoje 32 a 38 posunuty o minutu – návaznosti v Šebetově
– spoj 42 posunut do Šebetova o 20 minut (škola Horní Štěpánov)
– změna trasy (pořadí zastávek) v Letovicích (návaznosti a školy Letovice, neobsluha zastávky Letostroj I)
– spoje 36 a 111 budou spoje Kořencem průjezdné – bude docházet ke změně čísla z linky 277 na 262 nebo opačně.

linka 290
– aktualizace časových poznámek po zavedení nového svátku
– úprava spoje 3 (běžná jízdní doba namísto prodloužené)
– změna trasy spoje 6 (přes Jaroměřice – přípoj od 680873)
– časový posun spoje 2 – zkrácení přestupní doby na linku 251

251 , 252 , 277 , 290

Na základě připomínek došlo k úpravám návrhů linek 251 a 290.

1. linka 251
– podařilo se zachování spojení do Jevíčka o víkendech v intervalu 120 minut. Na linku 251 budou v Jevíčku a ve Velkých Opatovicích navazovat spoje do Moravské Třebové

2. linka 251
– zařazen spoj z Boskovic do Velkých Opatovic v čase 17:19

3. linka 251
– upraveno zajíždění do Borotína vybranými spoji

4. linka 251
– upraveny první spoje do Boskovic – návaznosti na linku 162 (Kuřim+vlak směr Brno ve Skalici nad Svitavou), 234 (Blansko)

5. linka 251
– spoj 136 upraven, aby byla návaznost směr Blansko linkou 234, spojení zajištěno až k ČKD

6. linka 290
– o víkendech zařazen nový pár spojů mezi Úsobrnem a Cetkovicemi s návaznostmi na linku 251 (15:31 do Cetkovic, 16:15 z Cetkovic)

7. linka 251
– došlo k časovému posunu spojů o víkendech. Hodinový interval mezi Cetkovicemi a Skalicí nad Svitavou je od 17:45 do 19:45. Ve směru ze Skalice nad Svitavou jsou časy zachovány dle původního návrhu.

   Upravené linky:   251   290

Nezměněné linky:   253   291

 

Připomínky podávejte v písemné formě na OÚ Uhřice

nebo emailem na obec@uhrice.eu

do 12.10.2015.

Linky:   251   253   290   291

 

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv