Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 18.08.2017 od 07:00 do 15:00

Obec Část obce

Úsobrno Úsobrno
Uhřice Uhřice

 

Vypnutá oblast:

vypnutá bude obec Úsobrno

vypnutá bude část obce Jaroměřice – lokalita Nový Dvůr

 

Odběratelská trafostanice Úsobrno – Družstvo (č. 301236)

Odběratelská trafostanice Nový dvůr – Nový dvůr (č. 301093)

Odběratelská trafostanice Úsobrno – Sklárna (č. 301235)

Odběratelská trafostanice Uhřice – Závlaha (č. 301221)

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

www.OkoloMaleHane.cz

MUDr. Trčková
červenec 2017:

PO 8-10 bez objednání 10-13 pouze objednaní
ÚT 8-10 bez objednání 10-13 pouze objednaní
ST v ordinaci pouze sestra 11-16
ČT 8-10 bez objednání 10-13 pouze objednaní
PÁ 8-10 bez objednání 10-13 pouze objednaní

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení

Víkendy od 8-13 hod., mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6 – tel.č.: 545 538 111

1.7. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic

516 452 808

2.7. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice

516 491 263

5.7. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429

516 472 460

6.7. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

8.7. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

9.7. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 453 997

15.7. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

16.7. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

22.7. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

23.7. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

29.7. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

30.7. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je v odkazu http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2018/jihomoravsky.pdf

zveřejněn

Návrh železničního jízdního řádu pro období 10.12.2017 – 8.12.2018,

zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

Prosíme, abyste své případné připomínky k návrhu sdělili osobně na OÚ, případně zaslali e-mailem, nejpozději do pátku 14. 7. 2017.

Úplná uzavírka silnice III/3742 v k.ú. Cetkovice, v místě ŽP ev.č. P6956, a to v délce cca 0,030km. Důvodem pro úplnou uzavírku je provádění rekonstrukce uvedeného železničního přejezdu

v době od 10.6.2017 (sobota) od 08:45 hod. – 11.6.2017 (neděle) do 14:00 hod.

Trasa objížďky:
Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo BUS) je vedena z obce Cetkovice po silnici II/374 přes obec Světlá do Šebetova, kde odbočuje vpravo a pokračuje po silnici III/3744 do obce Vanovice ke křižovatce se silnicí III/3748, po které pokračuje vpravo do obce Borotín.

Obousměrná objízdná trasa autobusů v.o.l.d. bude vedena z obce Cetkovice po silnici II/374 na okraj obce Uhřice a odtud bude pokračovat vlevo po účelové komunikaci až na silnici III/3742 u Velkých Opatovic

Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy: po dobu trvání uzavírky bude zrušena autobusová zastávka Cetkovice, žel. st. bez náhrady.

Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích:
uzavřený úsek silnice III/3742, silnice II. a III. tříd na objízdných trasách a na účelové komunikaci spojující silnice II/374 a III/3742 (ve společném vlastnictví Města Velké Opatovice a Obce Uhřice) – osadit dopravní zařízení a svislé dopravní značení dle přiložené situace, která byla schválena Policií ČR a dle stanovení PÚP vydaného Odborem dopravy MěÚ Boskovice (č.j. DMBO 8755/2017 DOP).

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv