Obecně závazné vyhlášky obce Uhřice

Vyhláška č. 1/2016

Vyhláška č.1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku

Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád (podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb)

Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 2/2006 o závazných částech Změny č.1 ÚPO Uhřice

Vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 5/2003 o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků způsobené náledím nebo sněhem

Vyhláška č. 1/2003 o závazné části územního plánu obce Uhřice

Vyhláška č. 2/01 o regulaci pohybu psů a zvířectva

Neplatné vyhlášky

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění změn a doplňků

Vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 4/2001 o systému nakládání s komunálním odpadem

 

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv