okres Blansko - oficiální stránky obce

Sbor dobrovolných hasičů, požární zbrojnice, myslivci, další spolky

V druhé polovině čtyřicátých let byly v Uhřicích tyto spolky: Místní osvětová rada, Tělovýchovná jednota Sokol, Tělocvičná jednota Orel, Svaz mládeže a Sbor dobrovolných hasičů.

V roce 1980 to už byly tyto složky: Československý červený kříž, Sbor pro občanské záležitosti, Československá strana lidová, Svaz žen, Jednota, Svazarm, požárníci, Český svaz mládeže, včelaři, myslivecké sdružení, zahrádkáři, Dobrovolná sportovní organizace Sokol.

Sbor dobrovolných hasičů

Jedním z mála dnešních fungujících spolků v obci je Sbor dobrovolných hasičů. Ten byl založen 4. srpna 1878 po vzniku požáru v roce 1877, který vypukl ve stodole tehdejšího majitele domu č.p. 6, který se postupně rozšířil na dalších šest stodol. Jelikož tehdy žádný hasičský sbor neexistoval, nebylo možno pořáru zabránit. Do nově založeného sboru se přihlásilo 36 mužů a byla zakoupena první dvoukolová ruční stříkačka.

První požární auto bylo zakoupeno v roce 1950. V červenci roku 1953 se na střechu hostince u Rozbořilů instalovala nová hasičská siréna na elektrický pohon. Tím se zefektivnilo svolávání členů k zásahu. Dříve se členové svolávali troubením na trubku. V roce 1968 byla provedena velká oprava požární zbrojnice a o pár let později pořízena i nová motorová stříkačka. SDH Uhřice je dnes nejčinnějším spolkem v obci.

V současnosti se členové sboru věnují převážně soutěži v požárním sportu. Dále se podílí například na sběru železa, pořádání kulturních a společenských akcí v obci, jako je maškarní karneval a dětský den, taneční zábavy, pořádání soutěží v požárním sportu a součinně spolupracují s obecním úřadem.

Podrobné informace o vzniku a historii najdete v sekci SDH Uhřice »

Myslivecký spolek Uhřice

Další aktivní organizací je Myslivecký spolek Uhřice, jehož členové zajišťují chov zvěře v obecních lesích a podílí se na pořádání kulturních akcí v obci.


(278x)