Uhřice patří k nejstarším obcím Malé Hané. Leží při okresní silnici vedoucí z Jevíčka do Boskovic.

Obec se rozkládá při úrodné nížině na úpatí vyvýšeniny, zvedající se na východě do výše 550 m, zvané Vrchora. Včetně chat a víkendových domků čítá 140 čp. s 305 obyvateli, o katastrální rozloze 500 ha. Protože dnes už není zemědělství hlavní obživou a pracovní příležitostí pro naše občany, klesá i počet obyvatel. Průmyslový rozvoj v Jevíčku a Velkých Opatovicích táhne za prací do těchto měst. V první polovině minulého století zde žilo více jak 500 občanů. Ještě v roce 1958 je zaznamenáno 120 domovních čísel a 470 obyvatel.

Uhřice náležely k panství šebetovskému a byly majetkem kláštera Hradiště u Olomouce. Vznikly po válečných taženích Břetislavových za zajatých Uhrů. První zpráva o Uhřicích tehdy Vgerczy je z roku 1078. 13.února 1866 byla v obci založena občanská záložna. Jejím zakladatelem byl František Totůšek, který ji sám 48 roků řídil. Stala se hospodářskou oporou nejen uhřickým občanům, ale i občanům za 13 sousedních obcí, kteří v ní našli podporu ve svém podnikání. Byla hospodářskou pomocí celého okolí. Na počest sedmdesátiletého jubilea od založení, byl vysázen třešňový sad na Květnici nákladem 2.000,- Kč.

Do roku 1784 chodily děti z Uhřic do školy do Cetkovic, později děti evangelického vyznání do Vanovic. Sešli se proto občané a rozhodli se pro stavbu školy. Tato stavba trvala 3 měsíce a 27 dní a byla slavnostně předána evangelické veřejnosti 11. října 1863. Pro velký počet dětí v obci navrhl obecní výbor zbudovat dvoutřídní školu pro děti obojího náboženství. 17.září 1900 bylo zahájeno vyučování se 104 žáky ve škole nové. Dnes je část školy přestavěna a využívána jako mateřská škola. Děti školního věku dojíždí do Velkých Opatovic nebo do Jevíčka.

Nejčinnější složkou v obci se Sbor dobrovolných hasičů, založený 4.srpna 1878. Nejen, že vlastní množství pohárů za první místa v soutěžích, ale i koná v obci mnoho záslužné práce na úseku kulturním a společenském.

Není bez zajímavosti, že teprve v roce 1921 byla v obci provedena elektrifikace, která se stala ve svém všestranném využití významným činitelem. V letech 1926-1930 bylo provedeno scelování a odvodnění pozemků.

Roku 1929 byla provedena meliorace, regulace potoka, závlaha luk se stavbou vodní nádrže Lipina. Obecní konšelský buben odešel na odpočinek roku 1949, kdy byl vystřídán místním rozhlasem. Roku 1989 byl zkolaudován vlastní vodovodní řád ke spokojenosti zejména těch občanů, kteří neměli vlastní studnu. Taktéž plynofikace přinesla v roce 1994 pohodlné teplo do našich domovů. Stejně jako asfaltování místních komunikací po stavbě vodovodu udělalo radost a spokojenost nejen motoristům. V roce 2001 byla dokončena oprava obecního úřadu. Budování chodníku kolem hlavní silnice bylo dokončeno roku 2003. Tohoto roku byla zároveň provedena generální oprava silnice v naší obci.

Uprostřed řady domů při silnici, které se rozšiřují v prostrannou náves stojí památník padlých občanů z obou světových válek a kaplička se zvonicí, které jsou dominantou naší obce. Nejen tyto pamětihodnosti jsou dobře udržovány díky obětavým občanům naší vesnice. Záleží jen na nás co vybudujeme a uchováme pro příští generace, aby se zde líbilo nejen nám, ale i těm, kteří naši obec navštíví.

Obec Uhřice 2017

Video bylo vytvořeno za podpory Mikroregionu Malá Haná.

Obec Uhřice 2003

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv