okres Blansko - oficiální stránky obce

Domovní a tříděný odpad, kuchyňské rostlinné oleje a tuky

Domovní a tříděný odpad

Údaje pro platbu za svoz domovního odpadu

 • Číslo účtu: 259645369 / 0300
 • Variabilní symbol: číslo popisné / evidenční
 • Částka: 450,-Kč / osobu nebo za objekt (v případě, že má osoba ve vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům na území obce a současně nemá v obci trvalý pobyt)
 • Termín: nejpozději do 30. června

Způsob úhrady poplatků za svoz domovního odpadu

 • bankovním převodem
 • složenkou na poště
 • hotově na pokladně OÚ v úředních hodinách

 

Náklady na likvidaci tříděných odpadů hradí obec, občan nic neplatí a nemá to tedy vliv na výši poplatku za svoz TDO.

Vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 


Kuchyňské rostlinné oleje a tuky

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:

 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

NEPATŘÍ:

 • směsný (komunální) odpad
 • živočišné tuky (sádlo, lůj)
 • motorový olej
 • plast (kromě lahví s olejem)
 • sklo
 • papír
 • nápojové kartony (europack)
 • baterie, elektromateriál
 • textil a obuv
 • biologický odpad
 • zdravotnický materiál

Náklady na likvidaci rostlinných olejů a tuků hradí obec, občan nic neplatí a nemá to tedy vliv na výši poplatku za svoz TDO.