Kronika obce

Video bylo vytvořeno za podpory Mikroregionu Malá Haná.

Oznamujeme občanům, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Uhřice byl dne 29.10.2014 zvolen

starostou obce      František Komínek

místostarostou obce      Stanislav Ecler

Celý zápis z ustavujícího zasedání je ke stažení zde (PDF)

Srdečně Vás zveme – využijte online registrace !!!

Okolo Maé Hané - informace

Kliknutím zobrazíte bližší informace, program, možnost online registrace

Read the rest of this entry »

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – únor – červen 2014

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje výpověď z nájmu pohostinství
– bere na vědomí zprávu o kontrole EKO-KOM
– zamítá žádost o úhradu mříží a žádost o finanční příspěvek Rybář.svazu Jevíčko
– schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 673 s E.ON Distribuce
– schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství
– schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2013
– schvaluje finanční příspěvek na zřízení Babyboxu ve Svitavech ve výši 1.000,-Kč
– schvaluje Směrnice o zadávání veřejných zakázek a schvalování účetní závěrky
– schvaluje Smlouvu o pronájmu a údržbě sadu Květnice
– schvaluje výběr dodavatele na opravu místních komunikací – DEAS spol. s r.o. Boskovice (nejnižší nabídka 2.110.562,-Kč)
– schvaluje Smlouvu s EKO-KOM a rozpočtová opatření
– schvaluje změnu počtu zastupitelů obce Uhřice pro následující volební období


 

Jak si mnozí občané všimli, ke kontejnerům přibyl i kontejner na oděvy a obuv. Do kontejneru lze odkládat oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Oděvy z tohoto kontejneru jsou tříděny v Boskovicích, a pokud jsou v pořádku, jsou dávány do prodeje do tzv. Second handů (sekáčů). Může se tak stát, že Vaše vyhozené kalhoty bude za pár korun nosit soused.
Proto doporučujeme do tohoto kontejneru ukládat poškozené oděvy či obuv, které jsou pak ekologicky likvidovány.

Tradiční sběr oděvů, obuvi, hraček na Obecním úřadě (který organizuje Diakonie Broumov) se bude organizovat nadále 2 x ročně (jaro a podzim) – zde je vhodné dávat použitelné oblečení, protože je poskytnuto na humanitární pomoc.


Zapište si do kalendáře:

30. srpna 2014 – Cyklovýlet Okolo Malé Hané – místní hřiště Uhřice, organizuje naše obec, očekává se až 1000 cyklistů, proto žádáme občany, aby pomohli s organizací – kontaktujte jakéhokoliv zastupitele!
Byla spuštěna internetová registrace – prosíme všechny, kteří se budou chtít účastnit a jet na kole, aby se předem registrovali na www.okolomalehane.cz z důvodu zajištění startovního balíčku !

Akce se zúčastní pan Zimovčák na historickém vysokém kole s projektem na podporu onkologicky nemocných dětí, senátor Josef Regec a další politické osoby. Na programu bude vystoupení mistra Evropy, ČR, vicemistra světa v biketrialu Martina Kakáče, ukázka a možnost jízdy na speciálně upravených jízdních kolech, jízda na segway, skákací hrad, skákací boty, losování tomboly, taneční zábava s volným vstupem se skupinou Defekt. Také bude zajištěno bohaté občerstvení s možností ochutnávky regionálního piva z Vesnického pivovaru Ohrada Vísky – Bejček a Vísecká pšenka. Prosíme též o sponzorské dary do tomboly! DĚKUJEME!

7. září 2014 – Poutní mše svatá u kapličky


Upozornění !

Od 7.7. do 16.8. budou v naší obci probíhat opravy místních komunikací a proto bude docházet k uzavírkám některých částí. Prosíme vás tedy o shovívavost. Komunikace budou vždy označeny dopravní značkou. Nejdříve se bude opravovat úsek č. 1 a 3. Poté č. 2 a 4 dle této mapky.

 silnice2


 

Děkujeme všem, kteří svoji účastí 14. 6. podpořili Celostátní setkání Uhřic u Vlachova Březí. Příští rok se setkání koná u nás 13. 6. 2015!


 

Poděkování
VOS zemědělců a.s., Velké Opatovice děkuje Sboru dobrovolných hasičů Uhřice za včasný a příkladný zásah při požáru trávy blízko seníku, došlo tak k záchraně několikamilionového majetku.                                     Ing. Mojmír Dosedla, ředitel VOS a.s.


Volby do zastupitelstva obce Uhřice 10. a 11. 10. 2014

Zastupitelstvo obce Uhřice schválilo změnu počtu zastupitelů od následujícího volebního období z 9 na 7 členů. Kandidovat do komunálních voleb mohou nezavislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo politické strany. Nezávislý kandidát musí na petici od občanů mít nejméně 16 podpisů (5% z počtu obyvatel) a sdružení nezáv.kandidátů 22 podpisů (7% z počtu obyvatel), přitom musí mít trvalý pobyt v obci. Kandidátní listiny s podpisy se musí předat registračnímu úřadu – Městský úřad Velké Opatovice do 5.8.2014 16:00 hodin. Není Vám život v obci lhostejný a chcete se aktivně podílet na jeho rozvoji a spolurozhodovat o budoucnosti obce? Kandidujte do Zastupitelstva obce!


 

Letecké fotografování obce 16. 6. 2014 – fotografie najdete ve Fotogalerii na www.uhrice.eu


 

Blahopřejeme našim oslavencům (únor – červen 2014)

pan Vincenc Slezák                            pan Zdeněk Horák
paní Helena Dedíková                      pan Josef Zvejška
paní Františka Fiandová                  pan Antonín Krčmář
paní Božena Jelínková                      paní Věra Mrvová
pan Alois Langer                paní Bohumila Klimešová
paní Marie Janková


 

Termíny svozu domovního odpadu: 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

V pátek 14. 2. 2014 na svátek sv. Valentýna se v Uhřicích uskutečnil již IV. Obecní ples. Zúčastnilo se přes 140 občanů, což bylo o něco více než minulé ročníky.

Ihned po příchodu ženy dostaly perníkové srdce a muži slivovici. Pořadatelé měli nachystán bohatý kulturní program, po 21 hodině starosta obce přivítal všechny přítomné, hudbu Pohoda Kořenec a první vystupující – mažoretky z Jevíčka, kde vystoupila i jejich vedoucí Kateřina Felnerová, mistryně ČR a 2. vicemistryně Evropy. Kolem 22 hodiny nastalo přítmí na tanečním parketě a tím tak bylo zahájeno umělecké taneční vystoupení „Souboj s časem“ žáků ZUŠ Jevíčko. Před půlnoční tombolou návštěvníky čekalo milé překvapení ve formě vystoupení místních žen převlečených za „dojačky krav“. Všichni účinkující byli obdařeni velkým potleskem.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě plesu!

Budeme se těšit na další ročník, který je naplánován na 30.1.2015.

Fotografie a video z plesu naleznete zde:

[shashin type=“albumphotos“ id=“45″ size=“small“ crop=“n“ columns=“max“ caption=“y“ order=“date“ position=“center“]

Vážení spoluobčané,

po delší době se do Vašich schránek dostává tento občas vydávaný zpravodaj. Připomeňme si proto některé události, které se udály v posledních měsících:
– podzimní volby za Parlamentu ČR (výsledky: ČSSD 50 hlasů, ANO2011 33 hlasů, KSČM 30 hlasů, KDU-ČSL 24 hlasů,…), účast byla pouhých 65,37% voličů.
– posezení ve vinném sklepě a košt vín v Hustopečích určený všem občanům
– předvánoční koledování Malohanácké muziky na Malé Straně
– Silvestr v kulturním domě, Tříkrálová sbírka, Myslivecký ples a řada dalších…
Byla ukončena akce opravy komunikací a úprav veřejných prostranství, následná fyzická a „papírová“ kontrola ze strany kontrolních orgánů a začátkem měsíce února došlo k přijetí dotace v plné výši.

V letošním roce chceme opravit komunikace zejména v místech, kudy bude o prázdninách projíždět cca 1000 cyklistů – Cyklovýlet Okolo Malé Hané se totiž uskuteční v Uhřicích na místním hřišti. A již nyní víme, že bude potřeba mnoho ochotných občanů, kteří pomůžou s vlastní organizací. Budeme proto velmi rádi, pokud svůj čas obětujete pro tuto akci, která velmi zviditelňuje naši obec! Účastníci cyklovýletu jsou i mimo region, dokonce i ze zahraničí a za účasti politických osob. Minulý rok jelo kolem 900 cyklistů, dá se proto letos očekávat nárůst až na 1000 cyklistů, vše je však závislé na počasí. Činnosti, které můžete například vykonávat: tým lidí u registrace účastníků, koordinace dopravy, občerstvení, tým u pronajatých zařízení, příprava visaček, účastnických tašek, tomboly, …. Je toho mnoho, přijďte nám pomoct! Dejte nám o sobě vědět na Obecním úřadě, emailem nebo zavolejte do konce února 2014.

Přeji nám všem v tomto pošmourném počasí pozitivní mysl, náladu a toleranci mezi spoluobčany. Kdy jste se naposledy usmáli na souseda? J

Miroslav Hartl, starosta obce


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – září 2013 – leden 2014

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje záměr směny pozemků p.č. 622/1, 622/2, 622/3, 716/3, 495/71, 619/3 a schvaluje prodej pozemku p.č. 4959/41
– schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na p.č. 495/57 za účelem výstavby RD
– schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství
– bere na vědomí výsledek dotazníkového šetření v oblasti obnovení provozu Mateřské školy Uhřice a nepovoluje otevření pohostinství v této budově
– schvaluje pořízení plynových kamen do pohostinství
– schvaluje záměr změny Územní plánu obce Uhřice
– schvaluje Kupní smlouvu na prodej p.č. 495/57
– schvaluje snížení nájemného pohostinství za 10-12/2013
– souhlasí s pořádáním zájezdu a úhradou dopravy do vinného sklepa
– bere na vědomí zprávu z kontroly Státního zemědělského intervenčního fondu
– bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí Malá Haná na rok 2014
– bere na vědomí informace o situaci u domu č.p. 29 a 30 a přilehlé komunikace a ukládá stavebnímu výboru provádět kontroly a monitorovat stav
– bere na vědomí návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2014 ve výši 3.500.000,-Kč
– schvaluje plán inventarizace, proškolení inv. komisí a příkaz starosty
– schvaluje Dodatek č.5 s Charitou Blansko na poskytování pečovatelské služby v roce 2014 ve výši 6.230,-Kč
– schvaluje Dodatek ke smlouvě s RWE GasNet na pronájem plynovodu
– schvaluje projekt pěstební a těžební činnosti na rok 2014
– bere na vědomí návrhy rozpočtů Svazku obcí pro výstavby R43 a Svazku obcí vodovodů a kanalizací na rok 2014
– schvaluje rozpočet obce Uhřice na rok 2014 dle vyvěšeného návrhu rozpočtu
– schvaluje poskytnutí příspěvků a transferů v roce 2014 v celkové výši 47,8tis.Kč


Charita Blansko děkuje občanům naší obce za podporu Tříkrálové sbírky. Výtěžek v naší obci činil 8.002,- Kč (loni 6.696,- Kč) a 10 EUR a jde převážně na podporu v okrese Blansko. Děkujeme zejména koledníkům Elišce Horákové, Vendule Liškové a Sáře Hartlové za jejich ochotu a čas obětovat se pro druhé.


Upozorňujeme, že kontejnery na sklo jsou výhradně na lahve a tabulové sklo. Ostatní, které se do kontejneru nevlezou (autosklo, drátosklo), patří do velkoobjemového odpadu!
Vedle kontejnerů neukládejte žádné sklo, nebude odvezeno!


Zapište si do kalendáře:

14. února 2014 – IV. Obecní ples – srdečně zveme nejen občany Uhřic na společenskou akci, na které je spousta tance a zábavy! Zajištěno předtančení mistryně ČR a vicemistryně Evropy v …… překvapení! Přijďte!

1. března 2014Maškarní karneval – ráno v 9.00 pochůzka masek obcí, sraz u Obecního úřadu, od 14 hodin v kulturním domě maškarní karneval nejen pro děti

4. března 2014 – Svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik – 16:15 – 16:45 na Malé Straně (vč. barev, tonerů, chemie, zářivky, kabely, …)

7. – 9. března 2013 – Svoz velkoobjemového odpadu  – kontejner na Malé Straně, do kterého lze ukládat matrace, autosklo, keramiku, velké plasty, …

18. května 2014 – Beseda s důchodci – od 14 hodin v kulturním domě

14. června 2014 – Celostátní setkání Uhřic – tentokrát v Uhřicích u Vlachova Březí, opět z naší obce vypravíme autobus pro fanoušky a účastníky klání

30. srpna 2014 – Cyklovýlet Okolo Malé Hané – místní hřiště Uhřice, organizuje naše obec, očekává se cca 1000 cyklistů, proto žádáme občany, aby pomohli s organizací!

7. září 2014 – Poutní mše svatá u kapličky


Výše poplatků za komunální odpad zůstává stejná:  450,-Kč za osobu a poplatek ze psa 100,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2014. Již nyní je můžete hradit hotově na OÚ v úředních hodinách nebo bankovním převodem na číslo účtu 259645369/0300, VS = číslo domu.


Statistika obyvatel k 31. 12. 2013

počet obyvatel: 315
narození: 5
přistěhování: 12
odstěhování: 1
úmrtí: 1
mužů: 144
žen: 171    


Blahopřejeme našim oslavencům (září 2013 – leden 2014)

paní Marie Haničincová                                  pan Jaromír Báča
paní Kamila Janková                                         pan Dalibor Culík
paní Zdenka Ambrosová                                  pan Jaroslav Janek
pan Leopold Lajšner                                         pan Josef Zapletal
paní Zdeňka Dufková                                       paní Libuše Kočvarová
pan František Konečný                                    paní Jiřina Valentová


Termíny svozu domovního odpadu:  20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 15.5.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

ples_2014

mm vánoční koledování 2013

Počet oprávněných voličů:   257

Počet odevzdaných obálek:  168

Účast:                                   65,37%

Počet platných hlasů:           167

Počet neplatných hlasů:           1

 

Česká str.sociálně demokrat. 50 hlasů
ANO 2011 33 hlasů
Komunistická str.Čech a Moravy 30 hlasů
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 24 hlasů
Úsvit přímé demokr.T.Okamury 14 hlasů
Občanská demokratická strana 6 hlasů
TOP 09 5 hlasů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 hlasy
Česká pirátská strana 1 hlas
Dělnic.str.sociální spravedl. 1 hlas
LEV 21-Národní socialisté 1 hlas

Zdroj dat: Český statistický úřad

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv