okres Blansko - oficiální stránky obce

Návrh železničního jízdního řádu 2018 - 2019 

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 9. 12. 2018 - 14. 12. 2019, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/jihomoravsky.pdf

Po celý JŘ 2019 se předpokládají rozsáhlé výluky v železničním uzlu Brno. O dopravních opatřeních pro tyto výluky budou obce rámcově informovány na přelomu srpna a září. Do Brna hlavního nádraží bude vedena jen část linek. Na některých linkách dojde k redukci počtu spojů nebo bude nutná náhradní autobusová doprava. Předpokládá se ve větší míře využívání žst. Brno dolní nádraží.

Své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 podávejte osobně nebo emailem na OÚ nejpozději do pondělí 9. 7. 2018.


Středa, 13. června 2018 (222x)