Archiv měsíce Květen 2017

Úplná uzavírka silnice III/3742 v k.ú. Cetkovice, v místě ŽP ev.č. P6956, a to v délce cca 0,030km. Důvodem pro úplnou uzavírku je provádění rekonstrukce uvedeného železničního přejezdu

v době od 10.6.2017 (sobota) od 08:45 hod. – 11.6.2017 (neděle) do 14:00 hod.

Trasa objížďky:
Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo BUS) je vedena z obce Cetkovice po silnici II/374 přes obec Světlá do Šebetova, kde odbočuje vpravo a pokračuje po silnici III/3744 do obce Vanovice ke křižovatce se silnicí III/3748, po které pokračuje vpravo do obce Borotín.

Obousměrná objízdná trasa autobusů v.o.l.d. bude vedena z obce Cetkovice po silnici II/374 na okraj obce Uhřice a odtud bude pokračovat vlevo po účelové komunikaci až na silnici III/3742 u Velkých Opatovic

Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy: po dobu trvání uzavírky bude zrušena autobusová zastávka Cetkovice, žel. st. bez náhrady.

Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích:
uzavřený úsek silnice III/3742, silnice II. a III. tříd na objízdných trasách a na účelové komunikaci spojující silnice II/374 a III/3742 (ve společném vlastnictví Města Velké Opatovice a Obce Uhřice) – osadit dopravní zařízení a svislé dopravní značení dle přiložené situace, která byla schválena Policií ČR a dle stanovení PÚP vydaného Odborem dopravy MěÚ Boskovice (č.j. DMBO 8755/2017 DOP).

a

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv