Archiv měsíce Březen 2016

středa 13.4.2016, 16:30 – 17:00
na Malé Straně

Vše co není směsný komunální odpad, například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Jen ještě upozorňuji, že všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny buď v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat. Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá dát do nádob, nebo kontejnerů na sklo.

Sběr a odvoz zajišťuje Obecní úřad Uhřice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.

Ray Cooney : Rodina je základ státu

Komedie, ve které jde o život!

Uvádí: Divadelní soubor teaTrum Velké Opatovice

Popis hry:

V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva dny před Štědrým dnem doktor David Mortimore připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu.

Potřebuje k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz nemocnice, příprava vánočního představení a taky nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane a jejího ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele Huberta , ale tato prosba situaci jenom komplikuje a příchodem manželky Rosemary a dalších postav se ještě více zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.

Rodina je základ státu je textem uznávaného mistra frašky Raye Cooneyho. Jeho hry vycházejí z nejlepších tradic anglické komedie s komplikovanou zápletkou a suchým britským humorem. Ne náhodou mu v roce 2005 udělila královna za služby britskému dramatu titul důstojníka Řádu britského impéria (O.B.E.).

Datum: 8.5.2016

Vstupné: 70,- Kč

Kde: v sále kina Velké Opatovice

Doprava: linkovým autobusem / vlastním autem

V případě zájmu se hlaste na OÚ nebo v prodejně COOP Jednota
do konce března!

rodina_je_zaklad_statu-ds

Presentation1

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE UHŘICE
PRONAJMOUT NEMOVITOST

dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Nemovitost: Nebytové prostory v budově na katastrálním území obce Uhřice
u Boskovic, č. p. 128 na parcele č. 187 (pohostinství) spolu
s vnitřním vybavením a částí pozemku p. č. 1540/2 a 16/5.

Podmínky nájmu: Uzavření nájemní smlouvy. Nájem možný od 1.5.2016.

Provozování pohostinství.

Náležitosti nabídek:
1. finanční podmínky pronájmu (tj. vaše nabídka výše nájemného)
2. podrobný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb)
3. podmínky v případě omezení činnosti při konání veřejné akce

Uzávěrka nabídek: Nabídky podávejte poštou nebo osobně na OÚ Uhřice do 30.04.2016.

Obálka s nabídkou musí být zalepená a označená nápisem:
„Výběrové řízení – pohostinství. Neotvírat“

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

Kontakt: OÚ Uhřice, tel. 533 533 611, 775 283 284, e-mail: obec@uhrice.eu

Stavební úřad MěÚ Velké Opatovice bude ve dnech

14. – 18.3. 2016

uzavřen!

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv