Archiv měsíce Říjen 2014

Oznamujeme občanům, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Uhřice byl dne 29.10.2014 zvolen

starostou obce      František Komínek

místostarostou obce      Stanislav Ecler

Celý zápis z ustavujícího zasedání je ke stažení zde (PDF)

 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Uhřice

10. – 11. 10. 2014

v obci UHŘICE

Počet osob zapsaných: 258

Počet osob, kteří byli volit: 167

Počet platných hlasů: 947

Volební účast: 64,73 %

Mandát zastupitele získali:

František Komínek 139 hlasů

Petr Dufka 125 hlasů

Věra Hrbáčková 114 hlasů

Jitka Mrvová 112 hlasů

Lubomír Klimeš 96 hlasů

Stanislav Ecler 95 hlasů

Lucie Lusková 89 hlasů

Mandát zastupitele nezískali:

Ing. Alois Mrva 89 hlasů

Miloslav Mrva 88 hlasů

Ti, kteří měli stejný počet hlasů, bylo elektronicky losováno ČSÚ.

Zdroj: www.volby.cz

Obecní úřad Uhřice Vás zve do Městského DIVADLA – BRNO

na představení – ČINOHRA – groteskní komedie

MRTVÉ DUŠE (N.V.Gogol) – sobota 15. 11. 2014   19:00 hodin

Odjezd autobusem ze zastávky OÚ Uhřice v 17:15 hodin

Návrat autobusem kolem 22:30

Cena vstupného (místa jsou rezervována v přízemí 16 – 17 řada):

290,- Kč základní vstupné
195,- Kč pro důchodce, studenty, děti, ZTP

Přihlašujte se na OÚ, v prodejně Jednota a na tel. 608282088 do 30.10.2014!

Využijte jedinečnou příležitost jet do divadla – DOPRAVA ZDARMA (hradí Obec Uhřice)!

Neobsazená místa budou nabídnuta zájemcům z jiných obcí !

Bližší informace: http://www.mdb.cz/inscenace/345-mrtve-duse

Anotace:

Příběh Gogolova groteskně realistického románu je – podobně jako jeho slavná komedie Revizor – založen na nádherné anekdotě a kouzelné mystifikaci. Jedná se o dobrodružnou pouť zchudlého šlechtice Čičikova, který si usmyslel zbohatnout nákupem zemřelých nevolníků, z nichž statkáři museli do příštího sčítání lidu platit daně. Na tyto „mrtvé duše“ chce Čičikov získat dotaci či půjčku na půdu od státu. Jeho cesta po statkářích odhaluje pitoreskní ruskou společnost své doby stejně jako pestrobarevnou galerii výrazných lidských typů se všemi jejich směšně zápornými stránkami. Gogol byl břitkým kritikem panujícího systému a ve svém díle nesmiřitelně odsuzoval nevolnictví, lidskou bídu, utrpení a zoufalství; napadal tupost, ziskuchtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost – jak potřebné i dnes, že? Jeho komedie, dramata i prózy mají tento přesah zejména pro svůj jedinečný groteskně-satirický humor. Inscenaci uvedeme ve světové premiéře dramatizace Štěpána Otčenáška a Hany Burešové, která se stane i její režisérkou.

Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Režie: Hana Burešová

Adaptace: Hana Burešová, Štěpán Otčenášek

Asistent režie: Michal Isteník

Kostýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová

Dramaturg :Štěpán Otčenášek

Scéna :Tomáš Rusín

Hudba: Petr Hromádka

Dramaturgická spolupráce: Jiří Záviš

 

 

Vážení spoluobčané,

blíží se komunální volby a s nimi i konec činnosti dosavadního Zastupitelstva obce Uhřice. Jak mnozí víte, již při minulých volbách v r. 2010 jsem dal najevo, že kandiduji naposled a nyní se to stává skutečností. Funkce starosty obce mi do života dala řadu zkušeností, jak pozitivních, tak i negativních. Poslední dobou tato funkce vyžaduje více „papírování“ a směřuje k stále větší byrokracii. Člověk musí mít neustálý přehled o veškerém dění, legislativě a to nemluvě o odpovědnosti starosty obce, který – jak se lidově říká – je pořád „jednou nohou v kriminálu“. Když bych krátce zhodnotil celé volební období, tak si myslím, že se povedlo odvést spoustu práce (mohli jste vidět na výstavě 28. 9. v kulturním domě), kdy se i za využití dotací opravily hlavní průtahy silnic, obnovil památník padlým a uskutečnila se řada sportovních a kulturních akcí, které jsou součástí života v obci. Přiznávám, že jsme mohli využít více dotačních příležitostí, zrealizovat více práce, ale z časových důvodů jsme se k tomu nedostali. Prioritou pro mne bylo udržet obec v regionu rozvojově konkurenceschopnou, pro lidi přitažlivou a komunikující. Z ekonomického hlediska jsme v roce 2010 začínali s částkou na účtě ve výši 3,8 mil.Kč a nyní v 9/2014 máme na účtě 8 mil. Kč, přitom hodnota majetku díky jeho opravám a investicím vzrostla. Účelem bylo nedostat obec do úvěru a přesto se dokázat rozvíjet. Provedli jsme řadu redukcí v oblasti elektronizace, energií, telekomunikací a ukončení nevýhodných smluv. Následující zastupitelstvo čeká spousta práce, dle mého pohledu zvláště v oblasti budování stavebních míst a zvýšení pracovních příležitostí pro občany.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporovali a pomáhali nám! Jejich pomoci si velice vážím! Přeji následujícímu vedení obce, aby jejich prioritou byly zájmy občanů, prezentace a rozvoj obce a přitom se oprostilo od osobního prospěchu z těchto pozic. Všem nám občanům přeji více sousedského přátelství, odpuštění si dřívějších sporů a budování dobrých vztahů mezi námi. Všichni žijeme v jedné obci, každý spoluobčan je její součástí, a tak by se měl i chovat a být k druhému tolerantní.

Miroslav Hartl, starosta obce


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – červenec – září 2014

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– bere na vědomí Rozhodnutí soudu ve věci žaloby VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice
– bere na vědomí zprávu o postupu prací na opravě místních komunikací
– schvaluje Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezení hluku
– bere na vědomí informace o přípravě cyklovýletu Okolo Malé Hané
– schvaluje Darovací smlouvy na podporu cyklovýletu Okolo Malé Hané
– bere na vědomí informace o blížících se komunálních volbách
– schvaluje objednávku přistavení kontejnerů na objemný a nebezpečný odpad
– schvaluje nákup cen do tomoly na Cyklovýlet Okolo Malé Hané
– schvaluje Smlouvu s Ochranným svazem autorským a radiem Petrov
– schvaluje realizaci stavebních úprav na místní komunikaci
– schvaluje Rozpočtová opatření


 

Zapište si do kalendáře:

10. – 11. 10. 2014 – Volby do zastupitelstva obce Uhřice

3. a 5.11. – sbírka použitého ošacení, obuvi, hraček – Diakonie Broumov


Oznamujeme občanům, že dne 30. 7. 2014 nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezení hluku, která ZAKAZUJE používání sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil a úhlových brusek o nedělích a státních svátcích. Porušení této vyhlášky řeší přestupková komise.

Řada občanů si stěžuje na pálení trávy a zejména kouř z tohoto pálení. K tomuto sdělujeme, že při spalování látek přírodního charakteru:
– musí provádět dozor osoba starší 18 let
oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření
– na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda,…)
– ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
– po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán
– pálení je možno provádět jen za bezvětří
– kouř nesmí obtěžovat sousedy (spalovat jen SUCHÉ listí a dřevo) – pokud se tak stane, jde o sousedský spor, který řeší občanský zákoník
– spalování většího množství je nutné nahlásit Hasičskému záchrannému sboru pomocí formuláře
www.firebrno.cz/paleni-klesti nebo tel. 950612115


Upozorňujeme občany, aby si lépe hlídali své psí miláčky. Volné pobíhání psů po obci je klasifikováno jako přestupek. Zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat upravuje Obecně závazná vyhláška obce už od roku 2001.


Okolo Malé Hané – Uhřice 30. 8. 2014
Děkujeme všem 875 účastníkům za vytvoření krásné a pohodové atmosféry. Děkujeme zejména organizačnímu týmu, tj. 55 dobrovolníkům, nejen z řad našich občanů, kteří dokázali akci skvěle zorganizovat!


Volby do zastupitelstva

obce Uhřice se budou konat

v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Uhřice.

Na hlasovacím lístku můžete zakřížkovat jednoho až 7 kandidátů, které si přejete, aby byli v Zastupitelstvu obce a rozhodovali tak o naší obci jménem nás občanů. Využijme svého volebního práva a pojďme k volbám! Právě my, občané, rozhodujeme o tom, jaká bude budoucnost naší obce!

Pořadí kandidátů na hlasovacím lístku bylo vylosováno Statistickým úřadem a nemá nic společného s „prioritou“ kandidáta.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním dokladem České republiky nebo platným občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno.

Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.


Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašuje

dne 3. a 5. 11. 2014 18 – 19 hodin na Obecním úřadě

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily.


Blahopřejeme našim oslavencům (červenec – září 2014)

paní Květoslava Eclerová paní Jaromíra Hrazdirová
paní Josefa Zapletalová paní Ludmila Riesnerová
pan František Majer paní Vlasta Staňková


Dne 15.9.2014 zemřel pan Jaromír Báča ve věku 70 let.
Čest jeho památce.


Termíny svozu domovního odpadu: 2.10.,16.10.,30.10.,13.11., 27.11., 11.12.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv