Archiv měsíce Červenec 2014

 Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

  • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
  • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv – veškerou nepoškozenou
  • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
  • Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
  • Ø znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne: 4. a 6. srpna 2014

čas: 17 – 19 hodin

místo: Obecní úřad Uhřice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

Srdečně Vás zveme – využijte online registrace !!!

Okolo Maé Hané - informace

Kliknutím zobrazíte bližší informace, program, možnost online registrace

Read the rest of this entry »

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – únor – červen 2014

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje výpověď z nájmu pohostinství
– bere na vědomí zprávu o kontrole EKO-KOM
– zamítá žádost o úhradu mříží a žádost o finanční příspěvek Rybář.svazu Jevíčko
– schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 673 s E.ON Distribuce
– schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství
– schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2013
– schvaluje finanční příspěvek na zřízení Babyboxu ve Svitavech ve výši 1.000,-Kč
– schvaluje Směrnice o zadávání veřejných zakázek a schvalování účetní závěrky
– schvaluje Smlouvu o pronájmu a údržbě sadu Květnice
– schvaluje výběr dodavatele na opravu místních komunikací – DEAS spol. s r.o. Boskovice (nejnižší nabídka 2.110.562,-Kč)
– schvaluje Smlouvu s EKO-KOM a rozpočtová opatření
– schvaluje změnu počtu zastupitelů obce Uhřice pro následující volební období


 

Jak si mnozí občané všimli, ke kontejnerům přibyl i kontejner na oděvy a obuv. Do kontejneru lze odkládat oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Oděvy z tohoto kontejneru jsou tříděny v Boskovicích, a pokud jsou v pořádku, jsou dávány do prodeje do tzv. Second handů (sekáčů). Může se tak stát, že Vaše vyhozené kalhoty bude za pár korun nosit soused.
Proto doporučujeme do tohoto kontejneru ukládat poškozené oděvy či obuv, které jsou pak ekologicky likvidovány.

Tradiční sběr oděvů, obuvi, hraček na Obecním úřadě (který organizuje Diakonie Broumov) se bude organizovat nadále 2 x ročně (jaro a podzim) – zde je vhodné dávat použitelné oblečení, protože je poskytnuto na humanitární pomoc.


Zapište si do kalendáře:

30. srpna 2014 – Cyklovýlet Okolo Malé Hané – místní hřiště Uhřice, organizuje naše obec, očekává se až 1000 cyklistů, proto žádáme občany, aby pomohli s organizací – kontaktujte jakéhokoliv zastupitele!
Byla spuštěna internetová registrace – prosíme všechny, kteří se budou chtít účastnit a jet na kole, aby se předem registrovali na www.okolomalehane.cz z důvodu zajištění startovního balíčku !

Akce se zúčastní pan Zimovčák na historickém vysokém kole s projektem na podporu onkologicky nemocných dětí, senátor Josef Regec a další politické osoby. Na programu bude vystoupení mistra Evropy, ČR, vicemistra světa v biketrialu Martina Kakáče, ukázka a možnost jízdy na speciálně upravených jízdních kolech, jízda na segway, skákací hrad, skákací boty, losování tomboly, taneční zábava s volným vstupem se skupinou Defekt. Také bude zajištěno bohaté občerstvení s možností ochutnávky regionálního piva z Vesnického pivovaru Ohrada Vísky – Bejček a Vísecká pšenka. Prosíme též o sponzorské dary do tomboly! DĚKUJEME!

7. září 2014 – Poutní mše svatá u kapličky


Upozornění !

Od 7.7. do 16.8. budou v naší obci probíhat opravy místních komunikací a proto bude docházet k uzavírkám některých částí. Prosíme vás tedy o shovívavost. Komunikace budou vždy označeny dopravní značkou. Nejdříve se bude opravovat úsek č. 1 a 3. Poté č. 2 a 4 dle této mapky.

 silnice2


 

Děkujeme všem, kteří svoji účastí 14. 6. podpořili Celostátní setkání Uhřic u Vlachova Březí. Příští rok se setkání koná u nás 13. 6. 2015!


 

Poděkování
VOS zemědělců a.s., Velké Opatovice děkuje Sboru dobrovolných hasičů Uhřice za včasný a příkladný zásah při požáru trávy blízko seníku, došlo tak k záchraně několikamilionového majetku.                                     Ing. Mojmír Dosedla, ředitel VOS a.s.


Volby do zastupitelstva obce Uhřice 10. a 11. 10. 2014

Zastupitelstvo obce Uhřice schválilo změnu počtu zastupitelů od následujícího volebního období z 9 na 7 členů. Kandidovat do komunálních voleb mohou nezavislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo politické strany. Nezávislý kandidát musí na petici od občanů mít nejméně 16 podpisů (5% z počtu obyvatel) a sdružení nezáv.kandidátů 22 podpisů (7% z počtu obyvatel), přitom musí mít trvalý pobyt v obci. Kandidátní listiny s podpisy se musí předat registračnímu úřadu – Městský úřad Velké Opatovice do 5.8.2014 16:00 hodin. Není Vám život v obci lhostejný a chcete se aktivně podílet na jeho rozvoji a spolurozhodovat o budoucnosti obce? Kandidujte do Zastupitelstva obce!


 

Letecké fotografování obce 16. 6. 2014 – fotografie najdete ve Fotogalerii na www.uhrice.eu


 

Blahopřejeme našim oslavencům (únor – červen 2014)

pan Vincenc Slezák                            pan Zdeněk Horák
paní Helena Dedíková                      pan Josef Zvejška
paní Františka Fiandová                  pan Antonín Krčmář
paní Božena Jelínková                      paní Věra Mrvová
pan Alois Langer                paní Bohumila Klimešová
paní Marie Janková


 

Termíny svozu domovního odpadu: 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv