Archiv měsíce Květen 2014

V obci Uhřice byl umístěn kontejner pro sběr použitého textilu a obuvi. Občané obce tak mají rozšířenou možnost třídit kromě papíru, skla a plastů také použitý textil a obuv.

Speciální bílý kontejner na sběr oděvů, textilu a obuvi získala obec Uhřice zdarma od společnosti REVENGE a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Svoz vytříděného textilu bude zajišťovat společnost REVENGE a.s. jedenkrát za týden, případně častěji.

Zavedení sběru tříděného textilu je další formou třídění, která je cestou ke snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a zároveň přinese obci úspory za jeho odstranění.

Umístění kontejneru na textil a obuv:

  • u stávajících kontejnerů na plasty, papír, sklo (vedle prodejny COOP)

Co se s tímto odpadem děje dál?

V třídícím závodě v Boskovicích se dovezený odpad roztřídí. Z tohoto odpadu se podaří 50 % oblečení zachránit, putuje většinou do prodejen použitého zboží v České republice i v zahraničí nebo různým charitativním organizacím. Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití – zejména pro automobilový a strojírenský průmysl. Zbylých 15 % představuje odpad, který se vozí do spalovny v Brně.

Rozmístění kontejnerů na textil nesmí být chápáno jako konkurence pro každoroční sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov, kde se pochopitelně očekává vyšší úroveň kvality odebíraného šatstva a hraček než v případě sběru do těchto speciálních kontejnerů. Zavedení služby má za cíl zvýšit úroveň třídění odpadu v obci a zmenšit množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Charitativní sbírky textilu pořádané Diakonií Broumov budou v naši obci probíhat i nadále.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv