Archiv měsíce Říjen 2013

Počet oprávněných voličů:   257

Počet odevzdaných obálek:  168

Účast:                                   65,37%

Počet platných hlasů:           167

Počet neplatných hlasů:           1

 

Česká str.sociálně demokrat. 50 hlasů
ANO 2011 33 hlasů
Komunistická str.Čech a Moravy 30 hlasů
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 24 hlasů
Úsvit přímé demokr.T.Okamury 14 hlasů
Občanská demokratická strana 6 hlasů
TOP 09 5 hlasů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 hlasy
Česká pirátská strana 1 hlas
Dělnic.str.sociální spravedl. 1 hlas
LEV 21-Národní socialisté 1 hlas

Zdroj dat: Český statistický úřad

U P O Z O R N Ě N Í

 Obecní úřad obce Uhřice ve spolupráci s MAS Partnerství venkova Vás zvou na veřejné projednávání přípravy Strategie rozvoje mikroregionu Malá Haná a Integrované strategie území MAS Partnerství venkova dne 4. 11. 2013 od 18:00 hodin v sále Obecního úřadu.

Program:

1.      seznámení se s procesem přípravy a zpracování strategií a dosavadními výsledky

 • prezentace výsledků dotazníkového šetření
 • výstupy z dosavadní přípravy strategií

2.      sběr podnětů pro další rozvoj území obce, mikroregionu i MAS v období 2014 – 2020

–        Budeme společně hledat odpověď zejména na tyto otázky:

 • silné stránky naší obce/regionu – V čem vynikáme?
 • slabiny naší obce/regionu – Co je potřeba zlepšit?
 • příležitosti pro rozvoj naší obce/regionu – Jaké vnější pozitivní vlivy na nás působí?
 • ohrožení pro rozvoj naší obce/regionu –  Jakým vnějším negativním vlivům čelíme?
 • Co jsme dosud zanedbávali, přestože by to pro nás mohlo být v budoucnu přínosné?
 • Jak by měla naše obec a její okolí vypadat v roce 2020? A jak by se toho stavu dalo dosáhnout?

3.      Změna územního plánu obce Uhřice – návrhy a podněty občanů na jeho rozšíření

 • existují v obci pozemky, které nejsou zahrnuty v územním plánu určené pro bytovou výstavbu a chcete to změnit? Ted je ten správný čas!
 • chcete na pozemcích, které jsou vedeny jako les, hospodařit? – i zde je nutné tuto změnu zavést do územního plánu, aby pozemky bylo možno převést na ornou půdu !

 

Právě nyní máte možnost ovlivnit směr rozvoje obce pro následující dotační období – přijďte nám říct svůj názor a ukázat, že Vám na rozvoji naší obce záleží!

 

Srdečně zvou

Bc. Miroslav Hartl                                                                                        Ing. Pavel Šaršon

starosta obce Uhřice                                                                         MAS Partnerství venkova

 

 Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou
 • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
 • Ø znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne: 4. a 6. listopadu 2013

čas: 18 – 19 hodin

místo: Obecní úřad Uhřice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv