Archiv měsíce Srpen 2013

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – červen, červenec, srpen

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje výběr dodavatele traktoru na sečení trávy – fa Tlamka Boskovice
– schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – prodloužení termínu realizace
– schvaluje výběr dodavatele na opravu komunikace kolem dětského hřiště – fa KORDO
– schvaluje Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře – LESCUS Cetkovice
– schvaluje zapojit se do projektu BRKO – sběr biologického odpadu
– schvaluje výběr provozovatele pohostinství ze 2 zájemců – Honzírek Vladivoj
– schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 495/41
– schvaluje nového provozovatele pohostinství – Široká Petra
– zamítá žádost o finanční podporu záchranné stanici Zelené Vendolí
– bere na vědomí stav příprav na Zakončení prázdnin a cyklovýletu Okolo Malé Hané
– bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 7. 2013
– ukládá starostovi SDH pořízení vycházkových stejnokrojů pro hasiče
– schvaluje rozpočtová opatření


Novinky v místní knihovně (otevřeno neděle 13 – 14 hodin):

Nové knihy, které přibyly o prázdninách: Poslední templář, Druhé líbánky, Diamantový věk, Písečná bouře, Ranč, Faust, Audience, Dalimilova kronika, Fimfárum, Pohádky o dveřích, Létající myšák, Želva a zajíc, Závěť Vinnetoua, Křížovka života, Pod pirátskou vlajkou, Omračující věda všeho, a řada dalších…

 


Zapište si do kalendáře:

31. 8. 2013 – Zakončení prázdnin spojené s Cyklovýletem Okolo Malé Hané – na místním hřišti bude nejen pro účastníky cyklovýletu zajištěno občerstvení, od 13 hodin pro děti soutěže, skákací hrad, malování na obličej, … Losy do bohaté tomboly jsou k zakoupení v prodejně Jednota a na OÚ a budou i na místě konání při registraci. Cena losu 30,-Kč, seznam tomboly je na www.okolomalehane.cz, kde je možno se i zaregistrovat ! Již nyní je přihlášeno přes 360 cyklistů. Určitě se zúčastněte, příští rok tento cyklovýlet organizuje naše obec !!!

2. 9. 2013 – MUDr. Šedrlová neordinuje, zastupuje MUDr. Trčková a Křížová

6. 9. 2013 – Odvoz posečené trávy – před hřiště na vyznačené místo můžete od 2. 9. do 5. 9. ukládat čerstvě posečenou trávu. Tráva bude odvezena 6. 9..

8. 9. 2013 ve 14:00 – Mše svatá u kaple k výročí 935 let založení obce Uhřice a 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů Uhřice – bude sloužena za všechny zemřelé a živé občany Uhřic

18. 9. 2013  17:30 – 18:00 – Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik na Malé Straně. Zákaz ukládání odpadu dopředu! Lze jej předat pouze svozové firmě v uvedený čas!

20. – 23. 9. 2013 – Sběr velkoobjemového odpadu – na Malá Straně bude přistaven kontejner

28. 9. 2013 – Soutěž v požárním sportu v kategoriích muži a ženy na místním hřišti – pojďme podpořit nejen náš místní hasičský sbor !

25. a 26. 10. 2013 – Volby do poslanecké sněmovny

 


Otevření pohostinství

V sobotu 24. 8. 2013 došlo k otevření pohostinství novým provozovatelem – Petra Široká. Nabízí 3 druhy točeného piva, točenou limonádu, drobné občerstvení a další.

Otevírací doba:                 pondělí – pátek                   14:00 – 23:00
sobota – neděle                  13:00 – 23:00
případně bude upravena dle návštěvnosti.


  

Akce „Rekonstrukce místní komunikace, obnova veřejných prostranství, zpevnění ploch“

Celkové náklady akce:      4.319.227,- Kč
Poskytnutá výše dotace:   2.270.700,- Kč
Vlastní zdroje:                     2.048.527,- Kč

V rámci této akce, která je spolufinancována prostředky Evropské unie z Programu rozvoje Venkova a státním rozpočtem byly v naší obci provedeny v letech 2012 a 2013 rozsáhlé práce. Tou finančně nejnáročnější byla oprava místní komunikace Okružní v celé její délce od hasičské zbrojnice po Malou Stranu. Nutností bylo omezení provozu na této komunikaci a občané museli omezit pohyb v průběhu stavebních prací. Tímto jim děkuji za trpělivost a odměnou jim může být opravená, pevná, řádně odkanalizovaná komunikace. Zároveň se tak zvýšila bezpečnost provozu, pohybu osob a jejího využití i pro volný čas – např. kolečkové brusle. Dalším cílem, kterého se podařilo dosáhnout, bylo vytvoření parkovacích míst u kulturního domu a obecního úřadu, vytvoření voděpropustných komunikací a plochy pod kontejnery na tříděný odpad. Nelze také opomenout obnovu třešňového sadu na Květnici, kde se ze  zarostlé, neprůchodné oblasti stal opět původní třešňový sad. Na této práci se subdodavatelsky také podílel Lescus Cetkovice, kterému děkuji za dobře provedenou práci. Květnice je vidět z širšího okolí, dříve než do obce přijedete a určitě tak vytváří dojem celkové obce. Věřím, že až na Květnici za rok přijdete, bude se zelenat trávou a v dalších letech si i natrháte třešně. Květnice bude příjemným místem a třeba i turistickým cílem. Jednou z odrůd třešní je i třešeň karešova. Dále proběhlo oplocení „volnočasového místa“ (dětského hřiště), stabilizace stromů a doplnění prvků na veřejné prostranství – lavičky, koš, stojan na kola. Také byl opraven prostor před kulturním domem – zámková dlažba, oprava zídky a schodů.
V přiložených fotografiích je vidět původní stav před opravami. V poslední fázi realizace projektu došlo k opravě památníku padlým v I. a II. světové válce, který je mezi dominantami obce. Památník byl očištěn od zašlého prachu a následně hydrofobizován (ošetřen proti vodě). Celá tato akce bude v dalších měsíci kontrolována, jak fyzicky v terénu, tak i po „papírové“ stránce. Po kontrolách ze Státního zemědělského intervenčního fondu a Krajským úřadem Jihomoravského kraje by mělo dojít k zaslání dotace. Jsem také rád, že v předchozích letech bylo hospodaření obce na velmi dobré úrovni a proto jsme nyní nemuseli využít úvěru. Děkuji všem občanům, kteří se svými připomínkami podíleli na změnách celého projektu, zejména zastupitelstvu obce, které rozhodovalo o všech krocích této akce.


Blahopřejeme našim červencovým a srpnovým oslavencům:

pan František Dufka
paní Josefa Zapletalová
paní Zdeňka Vágnerová
paní Jaromíra Hrazdirová


Termíny svozu domovního odpadu:  5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

V sobotu 24.8. bude otevřeno pohostinství od 14 hodin.

V neděli 25.8. bude otevřeno již od 10 hodin.

Další otevírací doba bude upřesněna.

3 druhy točeného piva, točené nealko a další za akční ceny

Registrujte se na cyklovýlet elektronicky do 25. 8. 2013 !

Obec Uhřice je partnerem akce.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv