Archiv měsíce Červen 2013

Vážení spoluobčané,

letošní zima se o měsíc protáhla a tak veškeré práce začínají v plném proudu až nyní. Během června dojde k dokončení dlouhotrvajících prací na Okružní komunikaci, v termínu 25. a 26. 6., pokud bude přát počasí, dojde k položení asfaltového koberce. Posun termínu až na toto období je způsoben komplikacemi v subdodavateli stavebních prací. V roce 2012 byla uzavřena smlouva na položení asfaltového koberce, ale tato firma smlouvu vypověděla nejen nám, ale i ostatním „malým“ zákazníkům a to z důvodu, že vyhrála výběrové řízení na práce na dálnicích, kde jsou zřejmě podstatně lépe placeni. Proto na rychlo byla sehnána jiná firma, která je schopna v termínu provést asfaltový povrch. Doufám, že opravená cesta bude všem dobře sloužit a odmění se tak trpělivost našich spoluobčanů.
Měsíc červen je plný změn a zároveň i dokončením dlouho připravovaných akcí – mezi ně patří i úprava okolí památníku padlým, kde bude nový plot, nový základ pod památníkem, který se naklání dozadu, nová dlažba před památníkem, samotná oprava památníku, která spočívá v rozebrání, očištění, slepení poškozených částí a zejména jeho hydrofobizace. Tento týden proběhla předváděcí akce traktoru na sečení trávy a očekávám, že během příštího týdne bude traktor v naší obci pracovat. Cílem nákupu je zefektivnění a častější sečení veřejných ploch. Zároveň s tímto, děkuji všem, kteří se o veřejnou zeleň starají a tím zlepšují vzhled a prostředí nejen obce, ale i svých domů. Kéž by tomu tak bylo u všech občanů.
Přeji Vám všem příjemně prožité blížící se léto!       Miroslav Hartl, starosta obce


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – duben, květen, červen

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– souhlasí s bezúplatným převodem majetku od Svazku obcí Malá Haná ve výši 101.791,80 Kč a zaúčtováním uvedeného majetku
– schvaluje Dohodu o úhradě nákladů na provoz ZŠ Jevíčko ve výši 28.728,-Kč
– neschvaluje Dodatek ke smlouvě RWE za rok 2012 o nájmu a provozování plynárenského zařízení
– zamítá nabídku E.ON na nové tarify veřejného osvětlení
– schvaluje záměnu pozemků p.č. 495/41 a p.č. 495/69 po vyřešení zástavního práva
– schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Uhřice za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (auditu) – bez závad
– schvaluje Smlouvu s EKO-KOM na prodloužení zapůjčení kontejnerů papír/sklo
– zamítlo žádost o odkup p.č. 495/59
– souhlasí s návrhem F na rekonstrukci pomníku padlým
– souhlasí s výběrem doplňků veřejného prostranství (lavečka, domeček pro děti, stojan na kola u KD)
– schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5000,-Kč hasičům Boskovice na pořízení vyprošťovacího zařízení
– zamítnutí účasti na projektu Střed Evropy (internetový katalog)
– bere na vědomí informace ze zasedání starostů v Boskovicích a v Borotíně
– souhlasí s pořízením traktoru na údržbu veřejné zeleně po předváděcí akci a splnění požadavků na jeho použití v prostředí naší obce
– vyhlašuje poptávku po Odborném lesním hospodáři
– schvaluje rozpočtová opatření


Změna bankovního účtu
od 31. 5. 2013 je zřízen nový bankovní účet číslo: 259645369/0300.
Starý účet 9323631/0100 bude platný do 31. 7. 2013.


Novinky v místní knihovně (otevřeno neděle 13 – 14 hodin):
Letos do knihovny přibyly publikace/knihy: DTEST, Pentagram, Svědkyně ohně, 50 odstínů šedi, Nebuď takovej banán, Průvodce usoužených puberťáků láskou, Toulky s L. Smoljakem, Pidilidi, Turistická encyklopedie ČR, a řada dalších…


Vyzýváme poplatníky, aby nezapomněli zaplatit místní poplatky (komunální odpad, pes) v termínu do 30. 6. 2013. Pokud bude zaplacen po termínu, je poplatek automaticky navyšován o 50% a následně vymáhán. Poplatek je možné zaplatit hotově v pondělí a středu 18 – 19 hodin nebo bankovním převodem. Vaše platební údaje si můžete vyžádat na emailu obec@uhrice.eu nebo telefonicky či SMS na 608282088.


Zapište si do kalendáře:

15. 6. 2013 – Celostátní setkání Uhřic – odjezd autobusu v 6:30 od Obecního úřadu Uhřice. Pojeďme podpořit naše sportovce! Spojeno s ochutnávkou mešního vína a košer vín. Není nutné se hlásit, stačí ráno přijít J Doprava 100 Kč

24. a 25. 6. 2013 – asfaltování silnice Okružní – doufejme, že bude přát počasí

30. 6. 2013 – KATAPULT – 18 hodin, letní kino Velké Opatovice – vstupenky v předprodeji (Obecní úřad a prodejna Jednota) za 200,-Kč. Běžná cena 250,-Kč.

31. 8. 2013 – Zakončení prázdnin spojené s Cyklovýletem Okolo Malé Hané – na místním hřišti bude pro účastníky cyklovýletu zajištěno občerstvení, odpoledne pro děti soutěže, je zamluven i skákací hrad


Blahopřejeme našim květnovým a červnovým oslavencům:

pan Antonín Krčmář
paní Věra Mrvová
paní Jitka Mrvová
paní Františka Horáková
paní Anna Petrová
pan Ladislav Vašíček
pan František Štůl


Termíny svozu domovního odpadu:  27.6., 11.7., 25.7., 15.8., 29.8., 12.9.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

Oznamujeme občanům, že ve dnech 24. a 25. 6. 2013 bude prováděna pokládka asfaltové směsi na komunikaci Okružní, za předpokladu příznivého počasí.

Počítejme, prosím, s omezeným provozem. Komunikace bude pojízdná večer 25.6. po položení směsi.

Vyzýváme poplatníky, aby zaplatili místní poplatky:

– poplatek za odvoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu (450,-Kč / osobu či objekt)

– poplatek ze psa (100,- / psa)

v termínu do 30.6.2013.

Možno platit hotově na OÚ (pondělí a a středa 18-19 hodin) nebo bankovním převodem na č.ú. 259645369/0300, variabilní symbol = číslo popisné, do popisu uveďte jména za koho platíte. Při platbě po 30.6.2013 dochází k navýšení poplatku o 50% a následnému vymáhání !

V případě, že došlo k jakékoliv změně, jste povinni tuto změnu nahlásit do 15 dnů od vzniku této změny !

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv