Archiv měsíce Duben 2013

Pálení čarodějnic

Očkování psů proti vzteklině

proběhne ve čtvrtek 25. 4. 2013 od 16:30 hodin vedle Obecního úřadu.

Cena 120,-Kč/psa. S sebou očkovací průkaz.

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – únor, březen 2013

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje účetní závěrku za rok 2012
– schvaluje Dohodu o úhradě nákladů v MŠ Jevíčko ve výši 3.137,- Kč
– schvaluje poskytnutí finančních příspěvků organizacím: Svaz invalidů, MO V.Opatovice – 1.000,-Kč; SONS ČR (nevidomí, slabozrací) – 500,-Kč; Nadace poutního místa Kalvarie Jaroměřice – 1.000,-Kč
– bere na vědomí rozvozní plán močůvky VOS zemědělců, a.s.
– bere na vědomí ceník pěstebních prací a výkupních cen dříví – Lescus Cetkovice
– schvaluje Nařízení obce č. 1, kterým se upravuje tržní řád
– schvaluje neprodloužení smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí s Coloseum Reality
– schvaluje zařazení správního území obce do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Partnerství venkova na období 2014 – 2020
– schvaluje rozpočtová opatření
– bere na vědomí dotační možnosti obce
– schvaluje, že nebude podána žádost do PRV JMK 2013 z důvodu pro obec nevhodně nastaveným podmínkám poskytnutí dotace
– na základě žádosti souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí týkající se p.č. 495/56 za určitých podmínek
– schvaluje vybraný vzor nového plotu kolem pomníku padlých
– bere na vědomí zahájení jednání ohledně užívání obecních pozemků fyzickými osobami


 

Upozorňujeme, že došlo ke zvýšení poplatku ze psa na částku 100,-Kč, za druhého a dalšího psa 200,- Kč.
Poplatek za svoz odpadu je beze změny 450,- Kč/osobu, resp. objekt.
Splatnost těchto poplatků je 30. 6. 2013. Poplatek je možné zaplatit i bankovním převodem, Vaše platební údaje si můžete vyžádat na emailu obec@uhrice.eu.


Zapište si do kalendáře:

Během dubna SDH Uhřice provede sběr železa – termín bude upřesněn.

30. 4. 2013 od 18:00 – Pálení čarodějnic – místní hřiště

ZMĚNA! 12. 5. 2013 od 14:00 – Beseda s důchodci – KD Uhřice, kulturní program


 

Nařízení obce č. 1, kterým se vydává tržní řád – celé znění na www.uhrice.eu

6. 3. 2013 nabylo právní moci toto nařízení, které v celé obci Uhřice zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídku služeb mimo plochu parkoviště u Obecního úřadu, kde je prodej a nabídka služeb povolena.
Toto nařízení bylo vydáno z důvodu ochrany obyvatel obce před podomními prodejci.

Pokud se v naší obci setkáte s výše uvedenými „podomními prodejci“, neprodleně kontaktujte Obecní úřad Uhřice na tel. 533533611 nebo 608282088 či Policií ČR.


 

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIK

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí. Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

V ČASE

10. dubna 2013

Malá Strana

16:15 – 16:45

Upozornění: při tomto sběru se BUDOU odebírat televizory, počítače, monitory, el. zařízení, ledničky a pneumatiky.


 

SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.

Co je velký odpad ?

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

Kontejner bude umístěn v obci na stanovišti podle tohoto termínového harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

ODVOZ

12. dubna 2013

Malá Strana

15. dubna 2013

Odpad do kontejneru řádně ukládejte !
Sběr a odvoz zajišťuje Obecní úřad Uhřice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s..Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 VYHLAŠUJE  SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené; Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky; Obuv – veškerou nepoškozenou; Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů; znečištěný a vlhký textil
 • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční :

15. a 17. dubna 2013 vždy v čase 18 – 19 hodin na Obecním úřadě Uhřice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. www.diakoniebroumov.org


Blahopřejeme našim březnovým a dubnovým oslavencům:

pan Alois Langer
pan Jiří Kozelek
pan Jaroslav Křička
paní Miroslava Němcová

Z našich řad v únoru odešel pan Miroslav Dvořák.
Z našich řad v březnu odešla paní Jarmila Koutná.
Čest jejich památce.


Termíny svozu domovního odpadu:  18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou
 • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
 • Ø znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne: 15. a 17. dubna 2013

čas: 18 – 19 hodin

místo: Obecní úřad Uhřice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv