Archiv měsíce Březen 2013

Pokojné a radostné prožití velikonočních svátků, dětem bohatou pomlázku a krásné jarní dny plné hřejivého slunce a prvních květů Vám přeje obec Uhřice.

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIK

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob

ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.

Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

10. dubna 2013

Malá Strana

16:15 – 16:45

Upozornění: při tomto sběru se BUDOU odebírat televizory, počítače, monitory, el. zařízení, ledničky a pneumatiky.


SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU

PROČ ?

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.

Co je velký odpad ?

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

ODVOZ

12. dubna 2013

Malá Strana

15. dubna 2013

Odpad do kontejneru řádně ukládejte !

Sběr a odvoz zajišťuje Obecní úřad Uhřice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s..

Upozorňujeme, že 6.3.2013 dojde k nabytí právní moci Nařízení č. 1/2013 –  tržní řád, který

zakazuje v celé obci Uhřice podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

Pokud se v naší obci setkáte s tímto prodejem či nabízením služeb, neprodleně kontaktujte Obecní úřad Uhřice tel. 533 533 611 nebo přímo Policii ČR.

Celé nařízení si můžete přečíst ZDE.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv