Archiv měsíce Únor 2013

sobota 2. 3. 2013  Revize a čištění komínů – provede v naší obci firma Kominictví Lolek.

Cena za revizi a vyčištění komínů je 300,-Kč za číslo popisné. Zájemci o návštěvu kominíka, hlaste se na Obecním úřadě do 27. 2. 2013, nebo SMS na 608 282 088.

Ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje a Mendelovou univerzitou v Brně Vás zveme na

Seminář  BYLINY Z VOLNÉ PŘÍRODY

  • v našem regionu
  • v našem jídelníčku
  • v našem zdraví

Seminář je pořádán v rámci projektu Podpory tradičního sbvěru a využívání planých rostlin ke snížení sociálních a ekonomických rozdílů ve střední Evropě „Traditional and wild“.

pondělí 4. března 2013 od 16:30 v sále Obecního úřadu Uhřice

Program:

Mezinárodní projekt “ tradiční využívání planých rostlin“ – Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda Regionální agrární komory

Sběr a použití planě rostoucích rostlin v regionu – Ing. Blanka Kocourková, CSc., Mendelova univerzita v Brně

Průzkum spotřeby trhu, výrobků z planě rostoucích rostlin – Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

Tento projekt je realizován v rámci programu Central Europe a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – prosinec 2012, leden 2013

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje Vyhlášku o místním poplatku za psů
– bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2013
– schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory pohostinství a výpověď nájmu ze strany nájemce
– schvaluje Dodatek ke smlouvě s Oblastní charitou Blansko ve výši 10.175,-Kč
– schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje pro JSDH Uhřice
– schvaluje vyřazení sadů v hodnotě 14.987,- Kč
– souhlasí s bezúplatným převodem majetku ze Svazku obcí Malá Haná na Obec
– schvaluje opravu kanalizace v trati Hřesko. Jednu přípojku k domu bude hradit obec, další na vlastní náklady majitel domu, který další přípojku chce využívat.
– schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Uhřice na rok 2013 ve výši 5.060 tis. Kč
– schvaluje pronájem části budovy OÚ k provozování kadeřnictví na dobu neurčitou
– schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku obce Uhřice k 31. 12. 2012
– schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. – p. č. 1540/2


 

Upozorňujeme, že došlo ke zvýšení poplatku ze psa na částku 100,-Kč, za druhého a dalšího psa 200,- Kč.
Poplatek za svoz odpadu je beze změny 450,- Kč/osobu, resp. objekt.
Splatnost těchto poplatků je 30. 6. 2013. Poplatek je možné zaplatit i bankovním převodem, Vaše platební údaje si můžete vyžádat na emailu obec@uhrice.eu.


Od 7. ledna 2013 je nově otevřena Výdejna léků v Šebetově.
Výdejnu provozuje Lékárna u Bílého anděla Jevíčko.


Zapište si do kalendáře:

9. 2. 2013 Maškarní ostatkový průvod obcí a karneval – v 9 hodin sraz masek u Obecního úřadu, odtud pochůzka masek obcí, od 14 hodin v KD maškarní karneval pro děti i dospělé plné zábavy. Pojďme se v maskách pobavit a pobavit i ostatní občany naší obce!

11. – 15. 2. 2013 – MUDr. Zuzana Šedrlová má dovolenou

2. 3. 2013 Revize a čištění komínů – provede v naší obci firma Kominictví Lolek. Cena za revizi a vyčištění komínů je 300,-Kč za číslo popisné. Zájemci, hlaste se na Obecním úřadě do 27. 2. 2013, nebo SMS na 608282088.

16. 3. 2013 Josefská zábava – od 20 hodin v KD, hraje KROUNEX.

15. a 17. 4. 2013 Sbírka použitého ošacení – na OÚ od 18.00 do 19.00 hodin


Charita Blansko děkuje občanům naší obce za podporu Tříkrálové sbírky. Výtěžek v naší obci činil 6.696,- Kč (loni 7.137,- Kč) a jde převážně na podporu v okrese Blansko : Podpora krizové pomoci osobám v tísni, Plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených, Pomoc lidem v hmotné nouzi, I děti nemocné a sociálně znevýhodněné si mohou hrát. Děkujeme zejména koledníkům za jejich ochotu a čas trávený sbírkou: Adéla Hrbáčková, Eliška Horáková, Vendula Lišková.


Výsledky volby prezidenta ČR v naší obci – II.kolo:

Volební účast 63,31% (z možných 248 přišlo volit 157 voličů)

Ing. Miloš Zeman získal   117 hlasů
Karel Schwarzenberg získal 40 hlasů


 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje Brno bude v rámci projektu Traditional and wild (ohledně obnovení tradičního sběru a zpracování volně rostoucích rostlin) provádět dotazníkový výzkum. Během února a prvního týdne v březnu mohou domácnosti v naší obci navštívit osoby provádějící tento výzkum – pomohou vám s vyplněním dotazníku.


Statistika obyvatel k 31. 12. 2012

Počet obyvatel: 302
narození: 4
přistěhování: 13
odstěhování: 5
úmrtí: 2
mužů: 138
žen: 164


Co je masopust ?

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně „maso pryč“). Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména toto masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.).
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Zdroj: cs.wikipedie.org


 

Blahopřejeme našim lednovým a únorovým oslavencům:

paní Jarmila Koutná
paní Libuše Slezáková
paní Františka Fiandová

Z našich řad v lednu odešla paní Marie Zvejšková. Čest její památce.


Termíny svozu domovního odpadu:  7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708


Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci již III. Obecního plesu. Zvláště pak všem sponzorům, díky nimž byla bohatá tombola! Přišlo mnoho návštěvníků, kteří zaplnili sál, bohužel však z naší obce jich nebyla ani polovina. Budeme tak jen doufat, že se to na dalších akcích zlepší, zvláště pak, když akce jsou pořádány zejména pro místní občany.

Zde přinášíme pár fotografií z plesu 2013:

[shashin type=“album“ id=“37″ size=“small“ crop=“n“ columns=“max“ caption=“y“ order=“date“ position=“center“]

 

 

 

 

 

Pojďte se s námi pobavit!

Sraz v 9 hodin u Obecního úřadu – maškarní ostatkový průvod obcí Uhřice, pobavme občany naší obce svými maskami !

Od 14 hodin v kulturním domě maškarní karneval pro děti i dospělé – i ti nejmenší dokáží pobavit !

Přijďte se podívat co si pro Vás maškary připravily !

Občerstvení zajištěno.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv