Archiv měsíce Prosinec 2012

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE UHŘICE

PRONAJMOUT NEMOVITOST

dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

 

Nemovitost:                      Nebytové prostory v budově na katastrálním území obce Uhřice u Boskovic, č. p. 128 na parcele č. 187 (pohostinství) spolu s vnitřním vybavením a částí pozemku p. č. 1540/2 a 16/5.

 

Podmínky nájmu:           Uzavření nájemní smlouvy. Nájem možný okamžitě.

Provozování pohostinství.

 

Náležitosti nabídek:       1. finanční podmínky pronájmu (tj. vaše nabídka výše nájemného),

2. podrobný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb)

3. podmínky v případě omezení činnosti při konání veřejné akce

 

Uzávěrka nabídek:         Nabídky podávejte poštou nebo osobně na OÚ Uhřice.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

 

Kontakt:                              OÚ Uhřice, tel. 533 533 611, e-mail: obec@uhrice.eu

PřílohaNávrh nájemní smlouvy (PDF)

Půdorys předmětu nájmu vyznačen žlutě (JPG)

Odpovězte na 45 otázek, na konci dostanete vyhodnocení, který kandidát měl nejvíce shodných odpovědí s Vašimi odpovědmi. Poskytuje server: http://volebnikalkulacka.cz

PF2013

PF2013

a Obecní úřad Uhřice Vás zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

v neděli 16.12.2012 v 11.30 u kapličky

Jste všichni srdečně zváni, přijďte se naladit předvánoční poklidnou atmosférou !

Ke dni 31.12.2012 je zrušeno číslo 516 477 419 !

Od 1.12.2012 lze volat na nové číslo 533 533 611.

Vážení spoluobčané, milé děti,

Zastupitelé obce Uhřice a Obecní úřad Uhřice Vám k nadcházejícím vánočním svátkům přejí, abyste je prožili v klidné a krásné atmosféře v kruhu svých nejbližších. Dětem přejeme hodně radosti z vánočních dárků, ať z těch velkých vysněných, ale i z těch malých, nečekaných.

Do nového roku 2013 přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v osobním i v pracovním životě.

K vánočním svátkům a novému roku přispěje i letos OÚ Uhřice tradičním dárkem – kalendářem Mikroregionu Malá Haná a malým kalendáříkem obce Uhřice.


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – říjen, listopad 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 1540/2, st.141 – přípojka NN pro kapli
– schvaluje Přílohu ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
– souhlasí s vybudování veřejného osvětlení u č.p. 62 na jaře 2013
– souhlasí s opravou plochy před č.p. 124 na jaře 2013
– schvaluje objednávku kapesních kalendářů
– schvaluje zapůjčení místnosti OÚ s Provozním řádem volnočasového místa
– schvaluje Organizační směrnici č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek
– schvaluje snížení nájmu v pohostinství od 1.12.2012
– schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo na opravu komunikací – prodloužení termínu realizace do 30.6.2013
– schvaluje Rozpočtová opatření


 

Od 1. 1. 2013 dochází ke zvýšení sazby poplatku ze psa
první pes 100,-Kč, druhý a další pes 200,- Kč /psa


Zapište si do kalendáře:

9. 12. 2012 – Změna jízdních řádů linky 290 a 251 – posun v časech

10. 12. 2012 – Zájezd do Mahenova divadla – Mandragora – odjezd autobusu v 17:15 z autobusové zastávky u Obecního úřadu. Vstupenky do divadla budou rozdávány při odjezdu v autobuse. Návrat cca v 22:30.

16. 12. 2012 v 11:30 – Koledování s Malohanáckou muzikou na Malé Straně – přijďte si s námi zazpívat

31. 12. 2012 – Silvestr 2012 v místním KD – přijďte se sousedy strávit poslední a první den v roce příjemným posezením a pobavením se! Cena 200,-Kč, ve které je zahrnuto občerstvení, přípitek, alko i nealko nápoje. Zájemci, hlaste se u paní Jitky Mrvové, tel. 721 581 775

5. 1. 2013 – Tříkrálová sbírka 2013 – po obci budou chodit koledníci, výtěžek sbírky je určen na podporu krizové pomoci osobám v tísni, pomoc lidem v hmotné nouzi, mottem je „Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“ (Benjamin Franklin). Dobrovolníci, kteří chcete jít za 3 krále, hlaste se na 736 654 099.

11. – 12. 1. 2013 – Prezidentské volby – možná dojde k posunu termínu, záleží na vyjádření Ústavního soudu

18. 1. 2013 ve 20 hodin – Myslivecký ples v místním KD, hraje Pohoda Kořenec, zvěřinové občerstvení

1. 2. 2013 ve 20 hodin – Obecní ples v místním KD, hraje Pohoda Kořenec, kulturní program,tombola. Chcete sponzorovat? Hlaste se na OÚ.

9. 2. 2013 – Maškarní karneval


 

Omezení a ukončení provozu pohostinství k 31. 12. 2012
Paní Federová oznamuje, že pohostinství bude provozovat
pouze do 31. 12. 2012, a jen o víkendech pátek – neděle.


Oznámení o záměru obce – pronájem nemovitosti – pohostinství

Podmínkou pronájmu nebytových prostor je provozování pohostinství.

Zájemci musí podat nabídku písemně (poštou, osobně) do 27. 12. 2012, 18:00 hodin. Nabídka musí obsahovat Vaši nabídku výše nájemného, podrobný popis záměru využití objektu (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb) a stanovení případných vlastních podmínek v případě omezení činnosti při konání veřejné akce. Obálka s nabídkou musí být zalepená a označená nápisem „Výběrové řízení, neotevírat“. Datum možného zahájení činnosti je 1. 1. 2013. Na www stránkách a úřední desce je k dispozici Návrh nájemní smlouvy.


 

Květinová soutěž – výsledky hlasování

Gratulujeme majitelům domu č. p. 36 – manželé Hejnovi, kteří získali nejvíce hlasů v květinové soutěži – celkem 13 hlasů. Výherce získává diplom, poukázku v hodnotě 200,-Kč na odběr zboží v květinářství, volnou vstupenku pro 2 osoby na Obecní ples, který se koná 1. 2. 2013 a několik publikací obce Uhřice a mikroregionu Malá Haná.

Dále proběhlo losování výherce  ze všech hlasujících. Výhercem je slečna Adéla Hrbáčková, č. p. 56, která získává volnou vstupenku pro 2 osoby na Obecní ples, který se koná 1. 2. 2013 a několik publikací obce Uhřice a mikroregionu Malá Haná (pohádková kniha, desková hra).

Hlasování se zúčastnilo celkem 32 občanů a chatařů obce Uhřice.


Klestí k odebrání zdarma!
Na Květnici v bývalém třešňovém sadu a v Bráně u studní je možné si zdarma odebrat klestí na palivo. Není třeba se nikam hlásit, prostě jen přijedete, naložíte již pokácené a odvezete.


Máte zájem o nálepku se znakem a názvem obce (rozměry 70x55mm) – lze použít např. na SPZ. Cena 20,-/ks. Hlasujte na www stránkách obce.


Informace VAS, a.s. – provozovatele místního vodovodu

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti.

Z tohoto důvodu je Vaší povinností:
– chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením
– zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců provozovatele – VAS, a.s. k pravidelným odečtům a výměnám po uplynutí cejchovní doby
– dbát o to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení.

Vodoměr z Vaší strany nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Přesto má své velké nepřátele – zima a mráz – je nutné vodoměr před nimi chránit!

Při jakémkoliv problému prosím informujte naší společnost VAS, a.s:
od 6:45 do 14:30 tel. 516 427 239,    mimo tuto dobu 516 427 249


 

Změna telefonního čísla !
V rámci optimalizace došlo ke změně telefonního čísla na Obecním úřadě Uhřice, od 1. 12. 2012 můžete volat na 533 533 611.


Blahopřejeme našim listopadovým a prosincovým oslavencům:

paní Kristina Mrvová
paní Zdeňka Dufková
paní Alena Nachtigallová
paní Marie Klimešová


Termíny svozu domovního odpadu: 13.12., 27.12., 10.1., 24.1., 7.2.,
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv