Archiv měsíce Srpen 2012

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIK

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob

ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.

Proto jej musíme sbírat  odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky,  desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými  stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

12. září 2012

Malá Strana

16:15 – 16:30

Upozornění: při tomto sběru se BUDOU odebírat televizory, počítače, monitory, el. zařízení, ledničky a pneumatiky.


SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU

 PROČ ?

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.

 Co je velký odpad ?

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

ODVOZ

7. září 2012

Malá Strana

10. září 2012

Sběr a odvoz zajišťuje Obecní úřad Uhřice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s..

[poll id=“12″]

Bohužel se posouvá čas, kdy bude k dispozici ZDARMA skákací hrad pro děti na hřišti – bude v čase od 10:30 do 12:00 hodin!

Na Obecním úřadě a v prodejně Jednota si můžete zakoupit losy do tomboly, á 30,-Kč.

Bližší informace o cyklovýletu získáte kliknutím na obrázek níže:

 

 

Od 6.8. do 22.10.2012 platí výlukový jízdní řád linky 251 a 290.

V tomto období dochází i ke změně (zvýšení) cen jízdného.

smutek(1K) Výlukový jízdní řád linky 251 naleznete zde.
smutek(1K) Výlukový jízdní řád linky 290 naleznete zde.

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – červen, červenec 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2011
– souhlasí se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (hospodaření v lesích ve výši 83.760,- a projekt Obec občanům ve výši 255.000,-)
– souhlasí s výměnou dveří na OÚ, KD, kadeřnictví
– souhlasí se stavbou tanečního parketu na místním hřišti
– schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka vod.řádu Mrva Petr
– bere na vědomí postup v řešení stížnosti na obtěžování včel
– bere na vědomí výstupy z Besedy s důchodci a Celostátního setkání Uhřic, okr. Kroměříž
– schvaluje Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem – silnice Uhřice – Úsobrno
– bere na vědomí stav žaloby VOS V.Opatovice ve věci silnice Uhřice – Úsobrno
– souhlasí se záměrem obnovy a vyčištění veřejného prostranství, záměr vyvěšen na úřední desce
– schvaluje Rozpočtová opatření


Připravujeme archiv historických fotografií naší obce.

Prosíme všechny, kteří máte doma staré fotografie naší obce a můžete nám je zapůjčit, přineste je na Obecní úřad nebo do prodejny Jednota. Staré fotografie převedeme do digitální podoby (oskenujeme) a vrátíme je nepoškozené zpět. Nejlepší by bylo s krátkým popisem, co je na fotografii zachyceno a kdy byla pořízena. Některé zveřejníme na internetu. Děkujeme již těm, kteří nám fotografie poskytli!


Zapište si do kalendáře:

11. 8. 2012 – Power For People Vol. 4 – punk-metal-rockový OPEN AIR festival, vystoupí kapely: Veřejná bezpečnost – punkrock Blansko, Beznadějný případ – punkrock Boskovice, Decadenth – metal-crossover Č.Hora, alternative Boskovice, Vision Days – skapunk Brněnec, Spínací Šendlík – punk Most – hřiště Uhřice – začátek ve 14 hod. – vstupné: do 16 hod – 70 Kč, od 16 hod. – 90 Kč – akce se koná za každého počasí, organizuje SDH Uhřice.

25. 8. 2012 – Zakončení prázdnin pro děti i dospělé – od 11 do 13 hodin bude na místním hřišti pro děti zdarma SKÁKACÍ HRAD, soutěže pro děti budou od 13 hodin, malování na obličej, občerstvení, vstup zdarma. Vyzýváme Uhřickou mládež, aby nám pomohla s organizací her pro děti. Více info na facebooku.

25. 8. 2012 – Okolo Malé Hané – 6. ročník, start ze Světlé v 10 hodin, více na www.okolomalehane.cz


„Květinová“ soutěž

Soutěž probíhá od 1. 6. do 30. 9. 2012. Bude se hodnotit celkový pohled na dům – květinová výsadba na oknech, balkonech, předzahrádka…
Domy s výzdobou, které se Vám budou líbit, vyfotografujte a foto zašlete na obecní email obec@uhrice.eu, nebo doručte na OÚ Uhřice do 10. 10. 2012. Může to být dům Váš, nebo i jakýkoliv jiný v naší obci. Můžete poslat libovolný počet domů – jsou to nominace do soutěže.
Fotografie pak zveřejníme a občané budou moci hlasovat o nejlepší květinovou výzdobu. Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Samozřejmě soutěž je o ceny.


 

Koncem měsíce srpna se začne s rekonstrukcí místní komunikace Okružní (od požární zbrojnice po Malou Stranu). Proto prosím počítejme s dočasnými uzavírkami a objížďkami. Jsme otevřeni námětům od dotčených obyvatel v okolí této místní komunikace. Své náměty nám neprodleně oznamte, aby mohly být případně zapracovány do projektu.

Již nyní začaly práce na budování parkoviště u OÚ, dlažby pod kontejnery, dlažby u KD. Tento týden bude dokončen taneční parket na hřišti.


Problematika volně pobíhajících psů po obci – protože se stále setkáváme s volně pobíhajícími psy, prosíme, pokud takové psa uvidíte, můžete psa vyfotit a foto s datem a časem doručit (osobně, emailem) na Obecní úřad. Jinak není možné přesně určit vlastníka psa a vlastníka tak postihovat.


 

Ve středu 1. 8. 2012 ve 12 hodin proběhne ZKOUŠKA SIRÉNY v rámci celostátní zkoušky sirén, která probíhá každou první středu v měsíci. V naší obci budou zkoušky probíhat nepravidelně, ale jen v první středu v měsíci.
Délka zkoušky sirény je 140 sekund.


Humanitární sbírka použitého ošacení
6. a 8. 8. 2012 od 18 – 19 hodin na Obecním úřadě.

  • Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
  • Vatované přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv – veškerou nepoškozenou
  • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
  • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
  • znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se cestou nepoškodily.
Organizuje občanské sdružení Diakonie Broumov – www.diakoniebroumov.org.


Rozpis zubní lékařské pohotovosti (LSPP):

Ordinační doba:  8.00 – 12.00

4.8. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
5.8. MUDr. Jež Jan Boskovice, Lidická 8 516 456 109
11.8. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
12.8. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
18.8. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
19.8. MUDr. Padalík Nemocnice Boskovice 516 491 263
25.8. MUDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460
26.8. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804

Rozpis na další období najdete zde: http://www.nembce.cz/lspp

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně:
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111
Službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.


Změna termínů svozu komunálních odpadů

Od 1. 8. 2012 bude svoz prováděn každý kalendářní SUDÝ ČTVRTEK. Původní svoz byl každý lichý čtvrtek, poslední svoz byl proveden 19. 7. 2012 a další svoz bude až 9. 8. 2012.
Vzhledem k tomu, že mezi těmito svozy je doba 3 týdnů, tak si můžete na Obecním úřadě v úřední hodiny vyzvednout pytel na komunální odpad.


6. 8. – 22. 10. 2012 bude uzavřen průjezd obcí Cetkovice  – oprava mostu a silnice II/374

Objízdná trasa: – linkový autobus a občané Uhřic a Cetkovic po místní (družstevní) komunikaci Uhřice – Velké Opatovice
– ostatní doprava po silnici Jevíčko – V.Opatovice – Cetkovice


Blahopřejeme našim červencovým a srpnovým oslavencům:

pan Vladimír Šumbera
paní Dana Dufková
paní Anna Richterová
paní Marta Horáková
paní Josefa Zapletalová
pan Jiljí Sekanina
paní Jaromíra Hrazdirová
paní Marie Laura Halasová


Termíny svozu domovního odpadu – ZMĚNA – každý sudý týden ve čtvrtek: 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

6. 8. – 6. 11. 2012 bude uzavřen průjezd obcí Cetkovice  – oprava mostu a silnice II/374

Objízdná trasa:

linkový autobus a občané Uhřic a Cetkovic po místní (družstevní) komunikaci Uhřice – Velké Opatovice
– ostatní doprava po silnici Jevíčko – Velké Opatovice – Cetkovice

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv