Archiv měsíce Červen 2012

SITA CZ a.s. oznamuje změnu termínu svozu komunálních odpadů.

Svoz bude mimořádně proveden již ve středu 4. 7. 2012.

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za odpad, za psy, aby tak učinily do termínu 30.6.2012, který je stanoven Vyhláškou. Pokud nebude uhrazen do 30.6.2012, bude poplatek navýšen o 50% a následně vymáhán.

Uhradit jej můžete hotově pondělí, středa 18-19 hodin nebo i bankovním převodem na č.ú. 9323631/0100, VS je číslo domu.

Obecní úřad Uhřice

Vyhlášku najdete na úřední desce nebo přímo ke stažení zde.

Vyvěšeno 18.6.2012

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – duben, květen 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje rozpočtové opatření
– schvaluje Dohodu s Městem Jevíčko o úhradě neinvestičních nákladů MŠ Jevíčko v celkové výši 9.678,- Kč
– bere na vědomí zajištění sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu
– souhlasí se stavbou vodovodního řádu na p.č. 1540/1 a p.č. 673
– schvaluje Dohodu s Městem Jevíčko o úhradě neinvestičních nákladů ZŠ Jevíčko v celkové výši 90.416,- Kč
– schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace, obnova veřejných prostranství, zpevnění ploch“ na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek firmu KORDO s.r.o., Letovice, která z 5 uchazečů podala nejnižší nabídku ve výši 4.298.170,- Kč a schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo
– souhlasí s vyřazením knih z místní knihovny
– schvaluje odkup pozemku p.č. 330/3 ve výši 58.250,-Kč
– schvaluje Nájemní smlouvu na provozování kadeřnictví, holičství v prostorách Obecního úřadu
– bere na vědomí výsledek místního šetření Povodí Moravy ohledně správy a údržby toků ve vlastnictví Povodí Moravy
– bere na vědomí stav žádostí o dotaci z SZIF, Jihomoravského kraje


Upozorňujeme, že poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 30. 6. 2012. Poplatek 450,-/osobu či rekreační objekt je možné zaplatit i bankovním převodem, č. účtu 9323631/0100, var. symbol je číslo popisné.


Připravujeme archiv historických fotografií naší obce.

Prosíme všechny, kteří máte doma staré fotografie naší obce a můžete nám je zapůjčit, přineste je na Obecní úřad nebo do prodejny Jednota. Staré fotografie převedeme do digitální podoby (oskenujeme) a vrátíme je nepoškozené zpět. Nejlepší by bylo s krátkým popisem, co je na fotografii zachyceno a kdy byla pořízena. Některé zveřejníme na internetu. Děkujeme.


Zapište si do kalendáře:

16. 6. 2012 – Celostátní setkání Uhřic – tentokrát v Uhřicích, okr. Kroměříž. Turnaj Uhřic v malé kopané a požárním útoku. Bude vypraven autobus, zájemci se musí přihlásit na OÚ. Odjezd autobusu v 6:30 ze zastávky u Obecního úřadu, návrat ve večerních hodinách. POJEĎME PODPOŘIT NAŠI OBEC, naše sportovce a zažijme příjemně strávenou sobotu!

každý čtvrtek až do 30. 6. 2012 – Cvičení pro zdravá záda – začíná v 19:15 v sále Obecního úřadu. S sebou karimatku a příspěvek 20,-Kč.

11. 8. 2012 – Power For People Vol. 4 – nejen rockový OPEN AIR festival, organizuje SDH Uhřice.

25. 8. 2012 – Okolo Malé Hané – 6. ročník, start ze Světlé v 10 hodinZměna jízdního řádu od 10. 6. 2012 !
Na základě podnětů našich obyvatel bude Linka 290 Cetkovice – Jevíčko zastavovat na obou autobusových zastávkách,
tj. Uhřice, točna a Uhřice, Obecní úřadOd 15. 6. 2012 bude v Uhřicích č. p. 91 (Obecní úřad – býv. NIKA) otevřeno KADEŘNICTVÍ, HOLIČSTVÍ.
Otevírací doba bude 1x za 14 dní v pátek (dle zájmu i v sobotu) po předchozí domluvě na telefonním čísle 723 241 041


„Květinová“ soutěž

Soutěž probíhá od 1. 6. do 30. 9. 2012. Bude se hodnotit celkový pohled na dům – květinová výsadba na oknech, balkonech, předzahrádka…
Domy s výzdobou, které se Vám budou líbit, vyfotografujte a foto zašlete na obecní email obec@uhrice.eu, nebo doručte na OÚ Uhřice do 10. 10. 2012. Může to být dům Váš, nebo i jakýkoliv jiný v naší obci. Můžete poslat libovolný počet domů – jsou to nominace do soutěže.
Fotografie pak zveřejníme a občané budou moci hlasovat o nejlepší květinovou výzdobu. Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Samozřejmě soutěž je o ceny.

Přejeme všem pěstitelům hodně zdaru a věříme, že se nám, jako minulý rok, podaří vytvořit kolem sebe příjemné prostředí.
zastupitelé obce Uhřice


Koncem měsíce srpna se začne s rekonstrukcí místní komunikace Okružní (od požární zbrojnice po Malou Stranu). Proto prosím počítejme s dočasnými uzavírkami a objížďkami. Jsme otevřeni námětům od dotčených obyvatel v okolí této místní komunikace. Své náměty nám neprodleně oznamte, aby mohly být případně zapracovány do projektu.


Rada Jihomoravského kraje schválila naší obci (i okolním obcím v mikroregionu Malá Haná) dotaci ve výši 255.000,- Kč. Z této dotace bude uhrazena oprava prostor Obecního úřadu, ve kterých nyní bude kadeřnictví, dále částečné opravy v kulturním domě a drobné nutné opravy, které budou zejména ve prospěch nás všech pro zkvalitnění života v naší obci.


Rozpis zubní lékařské pohotovosti (LSPP):

Ordinační doba:  8.00 – 12.00
2.6.        MUDr. Paděrová            Šebetov, 117                                    516 465 452
3.6.        MUDr. Pernicová           Boskovice, Růžové nám. 16      774 177 804
9.6.        MUDr. Sládek                   V. Opatovice, nám. Míru 492    516 477 319
10.6.      MUDr. Kutlíková            Boskovice, Lidická 8                    516 453 997
16.6.      MUDr. Šumberová        Lysice, Komenského 429           516 472 227
17.6.      MUDr. Žilka                      Benešov, 19                                     516 467 313
23.6.      MUDr. Adamová            Letovice, Masarykovo nám.18                516 474 018
24.6.      MDDr. Bedáňová            Boskovice, Lidická 8                    516 453 998
30.6.      MUDr. Bočková              Kunštát, nám. ČSČK 38                516 462 203

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně:
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111
Službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.


Blahopřejeme našim květnovým a červnovým oslavencům:

pan Antonín Krčmář
paní Věra Mrvová
pan Josef Polák
paní Marie Vašíčková
paní Ludmila Kozelková


Termíny svozu domovního odpadu: 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

Uhřice u Kroměříže Vás srdečně zvou na celorepublikové setkání Uhřic, které se bude konat

16. června 2012

Program:
  8:30 slavnostní nástup všech soutěžících
  9:00 zahájení turnaje 14. ročníku v malé kopané
13:00 soutěž v hasičském útoku (10. ročník)
Po skončení všech soutěží bude následovat vyhlášení výsledků

Po celý den je zajištěno občerstvení, nebude chybět ani tombola. Přijeďte v hojném počtu, už se na Vás těšíme!

ODJEZD AUTOBUSU BUDE V 6:30 HODIN OD OBECNÍHO ÚŘADU, zájemci o dopravu autobusem hlaste se na OÚ (obec@uhrice.eu, tel. 608282088). Návrat ve večerních hodinách.

 

Od 10.6.2012 bude linka 290 (Cetkovice – Jevíčko) zastavovat na obou autobusových zastávkách, tj. Uhřice (OÚ) a Uhřice, točna. Tuto změnu inicioval Obecní úřad Uhřice na základě podnětů od občanů.

Nový jízdní řád najdete zde: http://www.idsjmk.cz/jrady/290.pdf

SDH Uhřice provede v

 sobotu 9. června 2012

 od 8 hodin

 S B Ě R   Ž E L E Z A

 Staré železo připravte před dům nebo k místní komunikaci.

 Pokud budete potřebovat pomoc s vynešením, pomoc bude poskytnuta při samotném sběru.

 Bližší informace:

Stanislav Ecler, tel. 777 971 150

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv