Archiv měsíce Květen 2012

Cetkovice, kostel sv. Filipa a sv. Jakuba – program Noci kostelů 1. června 2012

17:00 17:45 První pátek v červnu – mše svatá
18:00 19:00 Noc kostelů začíná, vyzvánění třemi zvony
Přivítání v kostele, zazpívá farní sbor SoFiJa
19:00 20:00 Povídání o kostele, o farní kronice, o dávných událostech
Komentář k vystaveným liturgickým oděvům
20:00 21:00 Klekání – večerní velikonoční modlitba,
Vyprávění o našem rodákovi P. Rudolfovi Vašíčkovi SI, Farní sbor SoFiJa zazpívá další připravené zpěvy
21:00 22:00 Promluvy P. Rudolfa Vašíčka SI
Reprodukce zvukového záznamu některých promluv a diskuzí s P. Rudolfem Vašíčkem SI, Krátký varhanní koncert
22:00 23:00 Opakování komentáře
Opakování komentáře k vystaveným liturgickým oděvům.
23:00 23:00 Zakončení
Bude-li zájem, může být kostel otevřený do 24 hodin

Prohlídka kostelní věže
Během celého večera bude možné podívat se do věže kostela, prohlédnout si zvony a vyslechnout odborný výklad

Prodej vyřazených knih z místní knihovny v Uhřicích se koná každou neděli v době 13-14 hodin a v úřední hodiny OÚ Po, St v době 18-19 hodin.

Prodej se koná do 30.6.2012.

Cena dohodou. Seznam knik k vyřazení najdete zde:  Knihy na vyřazení (DOC)

Srdečně zveme místní občany na Besedu s důchodci, která bude v neděli 20.5.2012 od 14 hodin v místním KD.

Pro důchodce je připraven kulturní program a malý dárek.

Srdečně zvou zastupitelé obce Uhřice a OÚ Uhřice.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE UHŘICE

PRONAJMOUT NEMOVITOST

dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

 Nemovitost:                Nebytové prostory v budově Obecního úřadu Uhřice č.p. 91, na katastrálním území obce Uhřice u Boskovic – 1 místnost, chodba, sociální zařízení s příslušenstvím.

Podmínky nájmu:       Uzavření nájemní smlouvy.

Provozování služeb obyvatelstvu nebo komerčních služeb.

Náležitosti nabídek:    1. finanční podmínky pronájmu (tj. vaše nabídka výše nájemného),

2. podrobný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb, aj.)

3. kontaktní údaje

 Uzávěrka nabídek:      Nabídky podávejte poštou nebo osobně na OÚ Uhřice  do 9. 5. 2012, 19:00 hodin.

Obálka s nabídkou musí být zalepená a označená nápisem „Výběrové řízení. Neotvírat“.

                                   Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

 Kontakt:                      OÚ Uhřice, tel. 516 477 419, e-mail: obec@uhrice.eu

                                   Nebytový prostor je možné si osobně prohlédnout od 25. 4. 2012 po dohodě na výše uvedeném kontaktu.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv