Archiv měsíce Duben 2012

Dne 5. května projedou naší obcí cyklisté – účastníci 36. ročníku mezinárodního etapového závodu – Grand Prix Matoušek.

Průjezd naší obcí bude přibližně od 17:10  do 17:30 hodin. Cyklisté přijedou od Úsobrna a pojedou na Šebetov.

Po dobu průjezdu cyklistů bude ostatní silniční provoz zastaven.

Pořadatelé se obrací na občany, aby zamezili volnému pobíhání domácích zvířat po silnici v době průjezdu cyklistů.

V závodě startují cyklisté z deseti zemí : Dánska, Finska, Polska, Ruska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Slovinska a České republiky.

Děkujeme a přijďte povzbudit mladé sportovce při jejich sportovním zápolení.

Děkujeme.

 

 

Pohostinství v Uhřicích Vás zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

které se koná v pondělí 30. 4. 2012 od 17 hodin na místním hřišti.

V 19 hodin pálení čarodějnic.

Párky a občerstvení zajištěno.

Očkování psů proti vzteklině

proběhne ve čtvrtek 26. 4. 2012 od 17 hodin vedle Obecního úřadu.

Cena 120,-Kč/psa. S sebou očkovací průkaz.

Dne 18. dubna 2012 od 16:45 do 17:15 na Malé Straně (stejný termín jako nebezpečný odpad)
proběhne ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.

SBĚR A ODVOZ ELEKTROZAŘÍZENÍ !

 PROČ ?

Elektrozařízení obsahuje mnoho nebezpečných látek.

Odložené volně v přírodě ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch, naše životní prostředí.

Proto jej musíme sbírat  odděleně a dále odborně odstraňovat.

 Co je elektrozařízením ?

Nepotřebné elektrozařízení se odebírá v kompletním stavu, nerozebrané. Jen tak je zajištěno jeho správné další využití bez dopadu na naše životní prostředí. Sbírají se, televizní přijímače, počítače, monitory, klávesnice a ostatní zařízení PC včetně připojných vodičů, rozhlasové a jiné přijímače nebo vysílače, tiskárny, vysavače, mixery, roboty, el. hračky, el. nářadí, telefonní přístroje a spojové vybavení a jiná domácí elektrická zařízení. Dále ledničky, mrazáky, el. pračky, el. sušičky, el. nádobí, el. topidla atd.


SBĚR A ODVOZ PNEUMATIK !

 PROČ ?

Pneumatiky všech rozměrů a typů, nesmí končit odložené kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad se dá dále zpracovávat nebo využívat. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.

 Co je pneumatika ?

Pneumatiky bez ráfků kol z automobilů, motocyklů, traktorů, kultivátorů, povozů nebo jiných kolových zařízení.

Pneumatiky musí být odevzdávány zásadně bez ráfků.

Pneumatiky se odevzdávají do speciálních zařízení, drtí se a využívají nejen jako stavební příměsi, ale i energeticky. Zpracování není levné, ale šetří nám jiné surovinové zdroje.

Pneumatiky, s ráfky kol, nebudou námi odebrány. Demontáž ráfků by jsme si museli zaplatit ze svého.


„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem.“

Vážení spoluobčané,

zatím to vypadá, že výše uvedená pranostika se letos naplní. Dovolte mi ale, abych se vrátil trochu zpět do tuhé zimy. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se starají o průchodnost chodníku a dalších pěších cest před svými domy a to zejména v zimním období, kdy úklid je náročnější. Také děkuji těm, kteří se podíleli na přípravě Obecního plesu, na který přišlo více lidí než loni. Více jich však bylo z okolních obcí.

Na masopustní průvod se ráno v 9 hodin před Obecním úřadem sešly pouze 3 masky. Bohužel se tak průvod obcí nekonal. Je to velká škoda, protože si myslím, že by tradice měly být zachovávány. Věřím, že příští rok bude účast hojnější, zapojit se přece může každý, kdo v naší obci žije.

V poslední době se stále více setkáváme s volně pobíhajícími psi. Prosím, hlídejte si své čtyřnohé mazlíčky, aby neohrožovali ostatní lidi! Proč? Nejvíce ohroženými jsou pošťačky, maminky s dětmi, ale i jiní místní občané, kteří například kvůli pobíhajícím psům nemohli dojít k autobusu.

Byli jste v poslední době na dětském hřišti nebo šli okolo? Na místě vyhrazeném pro děti totiž najdete také vajgly. Ty následně děti sbírají a někdy dávají do pusy. Vážené maminky, tatínci a mládeži, kuřte na jiném místě, nejlépe doma. Vajgly patří do koše! Za odhozený nedopalek vám hrozí pokuta. Dle studie nedopalky obsahují stovky karcinogenních látek a také radioaktivní polonium 210, které je 250 tisíckrát jedovatější než kyanidy.

Děkuji všem, kteří pečují o okolí svého domu a tím zkrášlují celou naši obec. I v letošním roce bude probíhat soutěž v květinové výzdobě domů a předzahrádek. Pravidla budou v příštím čísle.

Přeji Vám všem příjemné a poklidné prožití svátků velikonočních, pro kluky bohatou pomlázku.

Miroslav Hartl, starosta obce


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – únor, březen 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje rozpočtové opatření
– bere na vědomí rozvozní plán VOS zemědělců, a.s
– schvaluje finanční příspěvek 500,- SONS Blansko
– bere na vědomí zprávu ze Svazku obcí Malá Haná
– schvaluje podat žádost o dotaci z PRV JMK
– schvaluje prodej pozemku p.č. 424/15
– schvaluje prodej pozemku p.č. 322/2
– souhlasí s opravami místností v budově Obecního úřadu


Upozorňujeme, že došlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na částku 450,- / osobu, resp. 450,-/objekt.
Splatnost tohoto poplatku je 30. 6. 2012. Poplatek je možné zaplatit i bankovním převodem, č. účtu 9323631/0100, var.symbol je číslo popisné.


Připravujeme archiv historických fotografií naší obce.

Prosím všechny, kteří máte doma staré fotografie naší obce a můžete nám je zapůjčit, přineste je na Obecní úřad nebo do prodejny Jednota. Staré fotografie převedeme do digitální podoby (oskenujeme) a vrátíme je nepoškozené zpět. Nejlepší by bylo s krátkým popisem, co je na fotografii zachyceno a kdy byla pořízena. Některé zveřejníme na internetu. Děkuji.


Zapište si do kalendáře:

12. 4. 2012 – Cvičení pro zdravá záda – začíná v 19:15 v sále Obecního úřadu. S sebou karimatku a příspěvek 20,-Kč.

20. 5. 2012 – Beseda s důchodci – od 14 hodin v Kulturním domě

16. 6. 2012 – Celostátní setkání Uhřic – tentokrát v Uhřicích, okr. Kroměříž. Bude vypraven autobus, zájemci se již můžou hlásit na OÚ.


Plánované akce v letošním roce

Většina níže uvedených bodů je závislá na přidělení dotace z SZIF (Evropská a státní dotace) nebo z Jihomoravského kraje a proto nemusí být v letošním roce realizovány.

–          rekonstrukce komunikace Okružní – od MŠ po Malou Stranu

–          vytvoření parkovišť u kulturního domu, Obecního úřadu

–          oplocení dětského hřiště

–          vytvoření odpočinkových míst u památníku padlých

–          úprava památníku padlých a veřejného prostranství v jeho okolí

–          obnova veřejné zeleně

–          výměna dveří v kulturním domě, Obecním úřadě

–          zpevnění ploch před KD a pod kontejnery tříděného odpadu

–          dokončení opravy místnosti v budově Obecního úřadu, která by následně měla sloužit pro služby občanům

–          výměna vývěsek před Obecním úřadem

–          vytvoření tanečního parketu na místním hřišti

–          doplnění dětského hřiště o herní prvek

–          a řada dalších činností, které podporují příjemnější život v obci


Bezdrátový rozhlas – domácí přijímače se záznamníkem – jsou majetkem obce Uhřice a občanům jsou pouze zapůjčeny. Pokud někomu přijímač nefunguje, může si jej na Obecním úřadě vyměnit. Pokud možno co nejdříve, bude končit záruční lhůta.


Blahopřejeme našim březnovým a dubnovým oslavencům:

pan Alois Langer
paní Helena Švédová
pan Josef Ecler

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob

ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.

Proto jej musíme sbírat  odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky,  desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými  stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

18. dubna 2012

Malá Strana

16:45 – 17:15

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, počítače, monitory, el. zařízení, ledničky a pneumatiky. Velkoobjemové a ostatní odpady též ne !!!


SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU

 PROČ ?

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.

 Co je velký odpad ?

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

ODVOZ

20. dubna 2012

Malá Strana

23. dubna 2012

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!!

Sběr a odvoz zajišťuje Obecní úřad Uhřice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s..

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv