Archiv měsíce Březen 2012

Změna úředních hodin od 1. 4. 2012

pondělí a středa        18 – 19 hodin

Hejtman Jihomoravského kraje rozhodnutím č. 1/2012 vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru JMK z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

Rozhodnutí hejtmana ke stažení.

Ve spolupráci s OÚ Uhřice a SÚS JMK byla za obcí Uhřice směr Jevíčko vysáta voda, která pokrývala polovinu komunikace a značně komplikovala bezpečný průjezd. V průběhu zásahu byla doprava řízena kyvadlově.

Začátek zásahu: 29.2.2012 v 18:45
Konec zásahu: v 20:09

Zasahovali: Stanislav Ecler (velitel zásahu), Roman Ecler, Petr Dufka, Petr Mrva, Radim Vašíček, Ladislav Koutný a Miroslav Hartl

Použitá technika: požární vozidlo, kalové čerpadlo, generátor, osvětlení, PMR vysílačky pro řízení dopravy a další drobná technika

Fotografie najdete zde nebo ve Fotogalerii.

[shashin type=“photo“ id=“1037,1038,1039″ size=“medium“ columns=“max“ order=“user“ position=“center“]

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv