Archiv měsíce Prosinec 2011

Vážení spoluobčané, milé děti,

Zastupitelé obce Uhřice a Obecní úřad Uhřice Vám k nadcházejícím vánočním svátkům přejí, abyste je prožili v klidné a krásné atmosféře v kruhu svých nejbližších. Dětem přejeme hodně radosti z vánočních dárků, ať z těch velkých vysněných, ale i z těch malých, nečekaných.

Do nového roku 2012 přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v osobním i v pracovním životě.

K vánočním svátkům a novému roku přispěje i letos OÚ Uhřice tradičním dárkem – kalendářem Mikroregionu Malá Haná.


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – listopad, prosinec 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje výběr nájemce do nebytových prostor v kulturním domě -pohostinství
– bere na vědomí zápis ze shromáždění starostů svazku Malá Haná
– bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí Malá Haná na rok 2012
– schvaluje Průnikovou analýzu a společnou strategii Evropského seskupení pro územní spolupráci „Společný region“
– bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku pro výstavbu R43 včetně rozpočtového výhledu na další roky
– bere na vědomí předběžné informace o připravování inventury majetku k 31.12.2011
– schvaluje Rozpočtové opatření ve výši 215 tis. Kč
– schvaluje kácení ovocných stromů a vysazení nových žadateli
– schvaluje dodatek ke Smlouvě o poskytování péče s Charitou Blansko
– schvaluje finanční příspěvky na provoz MŠ a ZŠ Cetkovice a Velké Opatovice
– schvaluje neposkytnout finanční příspěvek Charitě Červený Kostelec
– schvaluje Přílohu ke Smlouvě o odstraňování odpadů – SITA
– schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhřice č. 1/2011 – změna výše poplatku za TDO na částku 450,- Kč / osobu nebo vlastníka nemovitosti
– schvaluje odpis pohledávek za roky 2006, 2007 a 2008 z důvodu nedobytnosti
– bere na vědomí ukončení činnosti osoby na výkonu Obecně prospěšných prací
– bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtový výhled obce Uhřice
– bere na vědomí dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
– bere na vědomí informaci, že v lednu 2012 je možné na OÚ Cetkovice shlédnout návrh digitalizace k. ú. Cetkovice
– souhlasí se žádostí o pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu
– připravuje Obecní ples


Vedoucí samoobsluhy děkuje všem zákazníkům za projevenou přízeň. Přeje všem krásné a spokojené prožití vánočních svátků a také hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012.


Zapište si do kalendáře:

18. 12. 2011 v 11:30 přijďte na Malou Stranu si poslechnout tradiční Předvánoční koledování s Malohanáckou muzikou

31. 12. 2011 – Silvestr 2011 – rozloučení s rokem 2011 v místním kulturním domě. Na rozloučení je nutné se přihlásit u paní Mrvové, tel. 721 581 775. Cena 200,-Kč/osobu. V ceně zahrnuty alkoholické a nealkoholické nápoje, přípitek a občerstvení.

7. 1. 2012 – Tříkrálová sbírka – výtěžek bude věnován na sociální rehabilitaci, pomoc lidem v nouzi, pomoc nemocným v Domácí hospicové péči. Dobrovolníci, kteří chcete jít za 3 krále, hlaste se na 608 282 088. Přispět můžete i pomocí dárcovské SMS – na číslo 87777 zašlete text DMS KOLEDA

20. 1. 2012 od 20:00 – Myslivecký ples –  v místním kulturním domě, tombola a zvěřinové občerstvení zajištěno, organizuje Myslivecké sdružení Uhřice – Úsobrno

10. 2. 2012 od 20:00 – Obecní ples – k tanci a poslechu bude hrát POHODA Kořenec v KD Uhřice. Připravujeme tombolu, budeme rádi, když nám s ní pomůžete, a také uvítáme dobrovolníky pro pomoc s organizováním a přípravou! Vstupné 50,- Kč.


Upozornění vlastníkům pozemků v k. ú. Uhřice u Boskovic

Vzhledem k tomu, že v letošním roce v naší obci proběhly komplexní pozemkové úpravy, vzniká pro vlastníky pozemků povinnost platit daň z nemovitosti. Termín pro podání úplného nebo dílčího daňového přiznání pro rok 2012 je nejpozději do 31. 1. 2012. Daňové přiznání musí být podáno u Finančního úřadu v Boskovicích. Je vhodné mít s sebou soupis změn na listu vlastnictví. Tento soupis jste mohli získat při nahlížení do změn, které probíhalo v září 2011 na OÚ Uhřice. Pokud jej nemáte a potřebujete jej, je možné si vyzvednout kopii na Katastrálním úřadě Boskovice nebo na OÚ Uhřice.


Sbor dobrovolných hasičů Uhřice srdečně zve své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat 14. 1. 2012 v 17 hodin v sále Obecního úřadu.


Blahopřejeme našim prosincovým oslavencům:

pan Jan Langer


Termíny svozu domovního odpadu:
22.12., 5.1., 19.1.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708 (SITA)

[poll id=“11″]

IDS JMK oznamuje změnu jízdních řádů linek 290 a 251. Zásadní změny jsou ve víkendové dopravě.

Platné jízdní řády najdete zde:  linka 251, linka 290

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv