Archiv měsíce Listopad 2011

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – říjen 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje Smlouvu s E.ON o dodávce elektřiny do kaple
– schvaluje zvonění v kapli každý den ve 12 a 18 hodin, výměnu zámku a natření dveří u kaple
– schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011
– souhlasí s posunem výběrového řízení na pronájem KD na 7.11.
– schvaluje finační příspěvek ve výši 1.000,-kč Svazu tělesně postižených Velké Opatovice v roce 2012
– schvaluje finanční příspěvek na IDS JMK ve výši 14.800,-Kč na rok 2012
– bere na vědomí rozhodnutí zájemce odstoupit od záměru pronájmu MŠ
– pověřuje starostu obce jednáním s VOS Velké Opatovice
– souhlasí s vykácením stromu – jabloň před č.p. 58
– souhlasí se zveřejněním inzerce v příštím zpravodaji
– schvaluje žádost o dotaci na SZIF – komplexní projekt opravy místních komunikací, veřejných prostranství, parkových úprav


Oznámení o výběru nájemce – pohostinství

Na zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného dne 7.11.2011 byl vybrán nájemce – paní Lucie Federová, Velké Opatovice.
V následujících dnech proběhne podpis nájemní smlouvy a předpokládané zahájení pohostinské činnosti očekáváme v měsících leden – únor 2012.


Aktuální stav rekonstrukce soc. zařízení v KD – je kompletně hotové WC pro ženy, nyní se pracuje na WC pro muže a personál.


Upozornění!
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu do 30. listopadu na MěÚ Velké Opatovice a do 14. prosince na MěÚ Boskovice. Nové občanské průkazy budou vydávány od 2.1.2012. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.


Zapište si do kalendáře:

26.11.2011 – Poslední leč – od 17 hodin v KD Uhřice. Vstup zdarma. Pojďme se pobavit s myslivci !

5.12.2011 – Mikulášská nadílka – Mikuláš s anděly bude obcházet celou obec Uhřice a hodným dětem nadělovat. Čerti ovšem budou s nimi a ti naopak budou brát …

31.12.2011 – Silvestr 2011 – rozloučení s rokem 2011 v místním kulturním domě. Na rozloučení je nutné se přihlásit u paní Mrvové, tel. 721 581 775. Cena 200,-Kč/osobu. V ceně zahrnuty alkoholické a nealkoholické nápoje, přípitek a občerstvení.

Cvičení pro zdravá záda – každý čtvrtek v 18.00 hodin v sále Obecního úřadu. Od prosince již cvičení nebude! Poslední cvičení budou 10. a 24. 11. 2011.


„Květinová“ soutěž – blahopřejeme výhercům!

59 místních občanů a chatařů hlasovalo takto:

č.p. 148 – 29 hlasů
č.p. 32 – 20 hlasů
č.p. 8 – 16 hlasů
č.p. 122 – 11 hlasů

Výherci č.p. 148 byla předána poukázka v hodnotě 200,-Kč na odběr zboží v květinářství, volná vstupenka pro 2 osoby na Obecní ples, který se bude konat 10.2.2012 a několik publikací obce Uhřice a mikroregionu Malá Haná.

Dále proběhlo losování výherce z hlasů vítězného domu. Vylosovaným výhercem se stala paní Iljuše Říhová, Uhřice č.p. 5, která získává volnou vstupenku pro 2 osoby na Obecní ples a několik publikací obce Uhřice a našeho mikroregionu.


OÚ Uhřice upozorňuje občany na ZÁKAZ PÁLIT ODPADY na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určena ke spalování odpadů (sudy, skruže, apod.). V kamnech a kotlích ústředního topení může být z odpadů spalován pouze papír a dřevo. Zákaz se nevztahuje na táboráky a piknikové ohně, kdy je páleno pouze dřevo.

Z rostlinných odpadů je tolerováno pálení suchých větví a usušených plevelů, zbytků rostlin a trávy a to ve dnech mimo neděle a svátky v době od 9:00 do 19:00. Po 19:00 hodině bude muset být oheň uhašen, aby nedoutnal a nekouřil.

Tato opatření vycházejí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z občanského zákoníku. Pálení odpadů bude u fyzických osob posuzováno jako přestupek s výší možné pokuty 10 000 Kč. U fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání může být výše pokuty až 200 000 Kč.

Ten, kdo spaluje komunální odpady, porušuje tedy nejen příslušné zákony, ale obtěžuje a otravuje spoluobčany ve svém okolí, přičemž nejvíce jsou ohroženy děti!

Je třeba si uvědomit, že při spalování komunálních odpadů a mokrých zbytků rostlin dochází k obtěžování okolí nepříjemným zápachem i k přímému poškozování zdraví obyvatel. Při spalování plastů, umělých hmot, ale i časopisů a kartónových obalů od potravin a jiných výrobků, vzniká celá řada jedovatých látek, z nichž většina způsobuje rakovinu. K nejznámějším patří dioxin a polychlorované uhlovodíky.


Blahopřejeme našim říjnovým a listopadovým oslavencům:

pan Miloš Brabec
paní Kamila Janková
paní Blanka Langerová
paní Zdeňka Dufková
paní Marta Majerová


Termíny svozu domovního odpadu:
10. 11., 24. 11., 8. 12., 22.12.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708 (SITA)

Blahopřejeme výhercům! 

Majiteli domu č.p. 148, který získal nejvíce hlasů v květinové soutěži – celkem 29 hlasů. Výherce získává poukázku v hodnotě 200,-Kč na odběr zboží v květinářství, volnou vstupenku pro 2 osoby na Obecní ples, který se koná 10.2.2012 a několik publikací obce Uhřice a mikroregionu Malá Haná.

Dále proběhlo losování výherce  z hlasů vítězného domu. Výhercem je paní Iljuše Říhová, č.p. 5, která získává volnou vstupenku pro 2 osoby na Obecní ples, který se koná 10.2.2012 a několik publikací obce Uhřice a mikroregionu Malá Haná.

Hlasování se zúčastnilo celkem 59 občanů a chatařů obce Uhřice.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv