Archiv měsíce Říjen 2011

pondělí a středa         17:00 – 18:00

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE UHŘICE

PRONAJMOUT NEMOVITOST

dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

 

Nemovitost:                      Nebytové prostory v budově na katastrálním území obce Uhřice u Boskovic, č. p. 128 na parcele č. 187 (pohostinství) spolu s vnitřním vybavením a částí pozemku p. č. 1540/2 a 16/5.

 

Podmínky nájmu:           Uzavření nájemní smlouvy.

Provozování pohostinství.

 

Náležitosti nabídek:       1. finanční podmínky pronájmu (tj. vaše nabídka výše nájemného),

2. podrobný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb)

3. podmínky v případě omezení činnosti při konání veřejné akce

 

Uzávěrka nabídek:         Nabídky podávejte poštou nebo osobně na OÚ Uhřice do 17. 10. 2011, 19:00 hodin. Termín prodloužen Zastupitelstvem obce Uhřice.

Obálka s nabídkou musí být zalepená a označená nápisem „Výběrové řízení. Neotvírat“.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

 

Kontakt:                              OÚ Uhřice, tel. 516 477 419, e-mail: obec@uhrice.eu

Příloha:  Návrh nájemní smlouvy (PDF)

Půdorys předmětu nájmu vyznačen žlutě (JPG)

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv