Archiv měsíce Červenec 2011

Vážení spoluobčané,

jak si možná mnozí všimli, v naší obci se venkovní práce rozjely naplno. Probíhá ošetření stromů za přísného dohledu ochránců přírody, rekonstrukce křížů, realizace přípojky elektrické energie do kapličky, obnovení nátěrů dveří kapličky a zábradlí, chemické odplevelení chodníku a řada dalších. V blízké době se bude provádět sečení trávy, rekonstrukce nástěnek před Obecním úřadem, přidání dalších herních prvků na dětské hřiště, rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním domě a další. Pevně věřím, že společné úsilí a ochota nás občanů přispěje k rozvoji naší obce, její čistotě a ve výsledku k tomu, že se nám všem zde bude líbit.

Dále chci poděkovat všem, kteří podepsali Petici k podpoře výstavby R43. Celkem ji podepsalo přes 9 tisíc lidí. Petice bude předána na Ministerstvo dopravy.

Miroslav Hartl, starosta obce


Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – květen, červen, červenec 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje opravu stropu v knihovně firmou Lajšner Úsobrno
– souhlasí s pořádáním zájezdu do Uhřic a zajištění autobusu
– ukládá SPOZ zajistit občerstvení a program na Besedu s důchodci
– zamítá žádost o opravu místní komunikace k domu č.p. 139
– souhlasí s plánovanou stavbou speciálního silážního žlabu v objektu VOS
– zamítá žádost o finanční příspěvek klubu Radost Prostějov
– schvaluje podat výpověď z nájmu místního pohostinství
– souhlasí se stavbou rodinného domu v části obce Květnice
– schvaluje Dohodu o zřízení věcného břemene – položení kabelu ke kapli
– souhlasí se zpevněním cesty před domem č.p. 36 na náklady žadatele
– bere na vědomí žádost o poskytnutí informace – prodej pozemku k výstavbě RD na Květnici a ukládá starostovi informaci sdělit
– schvaluje podat žádost o změnu využití/druhu pozemku na Květnici
– bere na vědomí plánované uzavření komunikace Uhřice – Jevíčko z důvodu oprav této komunikace na straně Pardubického kraje, zatím bez termínu oprav
– schvaluje dohodu o provedení práce – úklid Obecního úřadu
– schvaluje Hospodaření obce Uhřice za rok 2010, Závěrečný účet za rok 2010 s výhradou a provedení nápravných opatření zjištěných chyb a nedostatků
– schvaluje využití dotace z mikroregionu Malá Haná a pořízení vitrín, laveček, košů, herních prvků na dětské hřiště
– schvaluje příspěvek mikroregionu Malá Haná ve výši 5.900,- Kč
– požaduje podat žádost o zrušení výpovědi z pronájmu v písemné formě
– souhlasí s přepisem vodoměru v budově Mateřské školy na plátce Obec Uhřice
– schvaluje Smlouvy o bezúplatném zapůjčení kontejnerů na sklo a papír
– schvaluje opravu místní komunikace k domu č.p. 151 se spoluúčastí
– schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON na p.č. 675 a 1204/2
– schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova 2011 ve výši 80 tis. Kč
– schvaluje Dohodu o provedení práce – stěhování, vymalování a úklid knihovny
– bere na vědomí žádost o zrušení trvalého pobytu
– schvaluje Rozpočtové opatření
– schvaluje Dodatek smlouvy č. 2 – Charita Blansko – poskytování pečovatelské služby ve výši 10.212,- Kč
– bere na vědomí neschválení žádosti o dotace na ošetření stromů a schvaluje realizovat ošetření stromů u fy s nejnižší cenovou nabídkou – ing. Pěta, Kunštát
– schvaluje obnovit nátěr dveří na kapličce
– schvaluje Dohodu o podmínkách plnění docházky dětí do ZŠ Jevíčko s Městem Jevíčko ve výši 119.453,- Kč


Digitalizace katastrálních map – na obecním úřadě bude od 17. 8.  do 30. 8.  vždy od 17 do 18 hodin a v úřední hodiny k nahlédnutí „obnovený katastrální operát“.  Navíc 17. a 22. 8. od 8 do 17 hodin zde budou přítomni pracovníci katastrálního úřadu z Boskovic. Zjednodušeně dochází k převodu starých map, tj. parcely ve zjednodušené evidenci na parcelu katastru nemovitostí. Během digitalizace dochází k mírným změnám v rozloze pozemku. Je proto v zájmu každého občana do tohoto operátu nahlédnout a případně podat námitky.


Místní knihovna je od 10. 7. 2011 OTEVŘENA !
Přijďte se podívat, jak vypadá po rekonstrukci ! – proběhlo zateplení, přidáno nové osvětlení, zásuvky, nová výmalba a i pár nových knih !


Připravujeme pro Vás – zapište si do kalendáře:

20. 8. 2011 – Power For People Vol. 3 – nejen metalový OPEN AIR festival, organizuje SDH Uhřice.

27. 8. 2011 – V. ročník Okolo Malé Hané – organizuje Obec Šebetov, start v Šebetově v 11 hodin, od 14 hodin zábavný program, tombola

27. 8. 2011 – Zakončení prázdnin – od 14 hodin program pro děti, večer zábava, občerstvení zajištěno. Zve SDH Uhřice.

27. a 28. 8. 2011 – IV. Národní výstava jiřinek a jarmark tradičních řemesel – v zámku ve Velkých Opatovicích  9:00 – 19:00 hodin, zvěřinový guláš, medové pivo, pro děti skákací hrad, pletení proutěných výrobků

Cvičení pro zdravá záda – o prázdninách neprobíhá


„Květinová“ soutěž

Soutěž probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2011. Bude se hodnotit celkový pohled na dům – květinová výsadba na oknech, balkonech, předzahrádka…
Domy s výzdobou, které se Vám budou líbit, vyfotografujte a foto zašlete na obecní email obec@uhrice.eu, nebo doručte na OÚ Uhřice do 15.9.2011. Může to být dům Váš, nebo i jakýkoliv jiný v naší obci. Můžete poslat libovolný počet domů – jsou to nominace do soutěže.
Fotografie pak zveřejníme a občané budou moci hlasovat o nejlepší květinovou výzdobu. Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Samozřejmě soutěž je o ceny.

Přeji všem pěstitelům hodně zdaru a věřím, že se nám povede vytvořit kolem sebe příjemné prostředí.


Obec Uhřice získala Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec Uhřice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Úspora energie: 86 958 MJ                         Úspora emisí CO2 ekv.: 4,026 tun

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad !!!


Humanitární sbírka použitého ošacení
29. a 31. 8. 2011 od 17 – 19 hodin na Obecním úřadě.

  • Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
  • Vatované přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv – veškerou nepoškozenou
  • Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
  • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
  • znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se cestou nepoškodily. Organizuje občanské sdružení Diakonie Broumov – www.diakoniebroumov.org.


Blahopřejeme našim červnovým a červencovým oslavencům:

paní Zdenka Hrazdirová
paní Marketa Hartlová
paní Anežka Pospíšilová
paní Anna Křičková
paní Anna Ambrozová


Z našich řad v červenci odešel pan Miloslav Mrva. Čest jeho památce.


Termíny svozu domovního odpadu:

4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10.
Problémy s odvozem popelnic ? – volejte 724761642 nebo 606467708 (SITA)

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv