Archiv měsíce Duben 2011

proběhne vedle Obecního úřadu Uhřice

ve středu 27.4.2011 od 16.00 hodin.

Cena za očkování je 120,-Kč/psa.

Vážení spoluobčané,

jak zřejmě víte, naše obec je členem Svazku obcí pro výstavbu rychlostní silnice R43. Protože Ministerstvo dopravy stále oddaluje realizaci (až po roce 2025) a alokaci finančních prostředků na tuto stavbu, rozhodly se členské obce Svazku zorganizovat petici na podporu výstavby R43. Petici najdete v prodejně Jednota a na Obecním úřadě. Pokud Vám není současná dopravní situace lhostejná, doporučujeme Vám petici podepsat. Podrobné informace najdete přímo v petici. V souvislosti s výstavbou R43 Vás Úřad městyse Knínice u Boskovic zve na besedu badatele Jiřího Vymětalíka o dálnici Vídeň – Brno – Vratislav a R43, která se uskuteční v neděli 17.4.2011 od 16.00 hodin v kulturním domě v Knínicích.

Přeji Vám v tomto aprílovém počasí plno krásných slunečných dnů.                                                                               Miroslav Hartl, starosta obce


Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – březen 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje navržené ověřovatele zápisu
– schvaluje navržený program zasedání
– bere na vědomí zprávu z I. Obecního plesu
– schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2011
– bere na vědomí uspořádání sbírky Diakonie Broumov
– bere na vědomí žádost na zrušení trvalého pobytu
– schvaluje účastnit se dražebního jednání a pověřuje místostarostu Stanislava Eclera zastupovat Obec Uhřice v tomto jednání
– schvaluje poptávku na ošetření stromů v obci Uhřice


Místní knihovna je od 10.4.2011 uzavřena do odvolání.
Důvodem je oprava stropu.


Poplatky za svoz TDO (tuhý domovní odpad) a poplatky ze psů na rok 2011 můžete zaplatit osobně v úřední hodiny nebo bankovním převodem na účet 9323631/0100 – VS si vyžádejte např. telefonicky, emailem. Termín pro zaplacení poplatků je 30. 6. 2011.


SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTROZAŘÍZENÍ

bude proveden dne 12. dubna 2011 (úterý)
na Malé Straně v době 16.00 – 16.30 hodin

Bude odebírán tento nebezpečný odpad:

 • televize, radia, elektronika, baterie, pneu
 • staré barvy a jejich obaly, olej, lepidla
 • mrazničky, ledničky, zářivky, kanystry
 • autohadice, nepoužitelná léčiva
 • chemikálie, postřiky a jejich obaly
 • a odpad vyjmenovanému podobný

Svévolné odkládání nebezpečného odpadu do volného prostranství je zakázáno !

Nebezpečný odpad smí odebírat jen osoba k tomu oprávněná
(pracovník firmy SITA)


SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

15. – 17. dubna 2011 bude na Malou Stranu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,

do kterého lze ukládat:

 • starý nábytek (rozložený), staré koberce, linolea
 • staré hadry, matrace, sanitární keramika
 • velké plastové věci (zahradní židle, plastové části automobilů) a odpad vyjmenovanému podobný

Případné sklo je nutné oddělit a dát do kontejneru na sklo, který je u prodejny Jednota.

Do tohoto kontejneru se nesmí ukládat látky hořlavé, výbušné, žhavý popel, uhynulá zvířata a odpad nebezpečný jako televize a podobně.


Připravujeme pro Vás – zapište si do kalendáře:

– 18. 6. 2011 – Celostátní setkání Uhřic – turnaj v malé kopané a v požárním sportu. Tentokrát v Uhřicích, okr. Příbram. Bylo by dobré podpořit naše účastníky. Kdo máte zájem jet autobusem, nahlaste se na Obecním úřadě.

Cvičení pro zdravá záda – probíhá každé úterý od 19 hodin v sále OÚ. Výjimečně bude cvičení ve středu 13.4. v sále OÚ.
– Pro muže i ženy, mladé i starší.
– Nácvik správného držení těla, protažení svalů krku, šíje, hrudníku a bederní oblasti.
– Automobilizace obratlů krční, hrudní, bederní páteře a SI skloubení.
– Aktivace vnitřního stabilizačního systému.
– Posílení svalů zad, břicha, prsních svalů, hýžďových svalů, pánevního dna.
– S sebou podložku na zem. Cena dobrovolná 20,-.

Kondiční cvičení – bude již probíhat v kulturním domě v Uhřicích jednou za 14 dní ve středu v 18 hodin. Cena 40,-. Prosíme ženy a dívky, které chtějí přijít na cvičení, aby nejpozději den před cvičením potvrdily svoji účast – stačí SMS na mobil 723 764 605, paní Dufková

V květnu 2011 SDH Uhřice plánuje sběr železa.


Blahopřejeme našim dubnovým oslavencům:

pan Jozef Čarný
pan Karel Riesner


Na závěr připojujeme termíny svozu domovního odpadu:
14. 4., 28. 4., 12.5., 26.5.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ

bude proveden dne 12. dubna 2011 (úterý) od 16.00 do 16.30 hodin na Malé Straně

Bude odebírán tento nebezpečný odpad:

 • televize, radia, elektronika, baterie, pneu
 • staré barvy a jejich obaly, olej, lepidla
 • mrazničky, ledničky, zářivky, kanystry
 • autohadice, nepoužitelná léčiva
 • chemikálie, postřiky a jejich obaly
 • a odpad vyjmenovanému podobný

Svévolné odkládání nebezpečného odpadu do volného prostranství je zakázáno !

Nebezpečný odpad smí odebírat jen osoba k tomu oprávněná (pracovník fy SITA)


SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

15. – 17. dubna 2011 bude na Malou Stranu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,

do kterého lze ukládat:

 • starý nábytek (rozložený), staré koberce, linolea
 • staré hadry, matrace, sanitární keramika
 • velké plastové věci (zahradní židle, plastové části automobilů) a odpad vyjmenovanému podobný

Případné sklo oddělit a dát do kontejneru na sklo, který je u prodejny Jednota.

Do tohoto kontejneru se nesmí ukládat látky hořlavé, výbušné, žhavý popel, uhynulá zvířata a odpad nebezpečný jako televize a podobně.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv