Archiv měsíce Březen 2011

 

 PRODEJ POZEMKŮ

Obec Uhřice prodává pozemky v KÚ Uhřice u Boskovic.

Uvedené pozemky jsou zaměřeny pro výstavbu rodinných domů.

 

PARCELNÍ ČÍSLO           VÝMĚRA /m2/

495/56                                 641

495/57                                 688

495/58                                 688

495/59                                 688

Mapa ZDE.

Na žádost budou zaslány bližší informace. Kontakt ZDE.

Poptáváme realizaci ošetření 13 stromů (lípa a vrba) spočívající v bezpečnostním řezu, srovnávacím řezu, redukčním řezu a založení jednoduché nedestruktivní vazby. Ošetření dle projektu, případně dle aktuálních potřeb. Realizace v období vegetačního klidu, tj. do 31.3.2011.

Projektová dokumentace ošetření stromů (PDF, 1.2 MB)

Fotografie stromů (ZIP, 3.3.MB)

V nabídce uveďte veškeré náklady (ošetření, dopravu, úklid větví,..)

Termín pro podání cenové nabídky: 21. 3. 2011,  17.00 hodin – osobně nebo písemně na adresu Obecního úřadu, Uhřice 91, PSČ 67963 nebo elektronicky na obec@uhrice.eu.

Výsledek poptávky: Po konzultaci s lesním hospodářským správcem a výborem pro les bylo rozhodnuto, že ošetření stromů se realizovat nebude. Důvodem je zejména to, že stromy již pouští mízu. Ošetření stromů tedy plánujeme na zimu letošního roku.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, kteří jste jakkoliv podpořili
I. Obecní ples. Poděkování patří zejména zastupitelům a jejich rodinám, sponzorům, těm, kteří se aktivně zapojili do přípravy a všem, kteří na ples přišli. Účast byla hojná, takřka plný kulturní dům. Napočítalo se přes 150 lidí, přitom přes 90 vás, místních občanů. Výtěžek z tohoto plesu bude použit na opravy v kulturním domě, zejména sociálních zařízení. Protože se ples vydařil, plánujeme, že příští rok ples opět zorganizujeme.

V současné době po naší obci chodí sčítací komisařka – pracovnice České pošty. O půlnoci z 25. na 26. března 2011 proběhne ve všech státech EU Sčítání lidu, domů a bytů. Formuláře, které jste dostali, vyplníte a přiloženou obálkou zdarma odešlete, nebo je můžete předat na jakoukoli poštu či sčítacímu komisaři, dále je možné odeslat formulář přes internet. K odeslání formuláře přes internet bude sloužit počítač v místní knihovně, kde je přístup k internetu zdarma každou neděli
13.00 – 14.00 hodin, případně po domluvě.
Podle zákona musí všichni vyplněné formuláře odevzdat do 14. 4. 2011. Pokud někdo formulář ztratí, může si na Obecním úřadě vyzvednout prázdný,
tzv. bianco formulář. Více informací najdete na www.scitani.cz nebo na tel. 274 057 777.

Blíží se jaro, a proto se na dětské hřiště vrátí opravené houpačky. Bohužel opět musím vyzvat všechny, kteří budou tohoto areálu využívat, aby dodržovali pořádek a provozní řád. Houpačky a skluzavka jsou pouze pro děti do 12 let! Není to prostor ke kouření a odhazování odpadků!

Přeji Vám všem krásné jarní slunečné dny.                                                                     Miroslav Hartl, starosta obce


Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – únor 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje navržené ověřovatele zápisu
– schvaluje navržený program zasedání
– schvaluje Smlouvu s E.ON Distribuce na zřízení věcného břemena na p.č. 674 a 1540/1
– schvaluje příspěvek SONS (zrakově postižení) ve výši 500,-Kč
– schvaluje podání žádostí o dotace  z Programu rozvoje venkova
– schvaluje DPP
– schvaluje neposkytnout příspěvek na péči Oblastní charitě Blansko na rok 2011
– bere na vědomí přípravu I. Obecního plesu


 Od 1. 4. 2011 je změna úředních hodin:
pondělí a středa         18.00 – 19.00


SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTROZAŘÍZENÍ

 bude proveden dne 13. dubna 2011 (středa)
na Malé Straně – čas bude upřesněn


SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

15. – 17. dubna 2011 bude na Malou Stranu


Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ.

Sbírka se uskuteční 4. a 6. dubna 2011 od 18 – 19 hodin na Obecním úřadě.
Sbírá se: Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
– ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
– nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
– znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace – tel. : 224 316 800, 224 317 203


POPTÁVKA

Poptáváme realizaci ošetření 13 stromů (lípa a vrba) spočívající v bezpečnostním řezu, srovnávacím řezu, redukčním řezu a založení jednoduché nedestruktivní vazby. Postup dle projektu, který je k dispozici na Obecním úřadě na vyžádání.

Termín pro podání cenové nabídky: 21. 3. 2011 – písemně na adresu Obecního úřadu nebo elektronicky na obec@uhrice.eu


Připravujeme pro Vás – zapište si do kalendáře:

– 19. 3. 2011 – Josefská zábava – tradiční taneční zábava v místním kulturním domě. Hraje KROUNEX. Do 21 hodin vstup zdarma! Organizuje SDH Uhřice.

– 18. 6. 2011 – Celostátní setkání Uhřic – turnaj v malé kopané a v požárním sportu. Tentokrát v Uhřicích, okr. Příbram.

Kondiční cvičení – prosíme ženy a dívky, které chtějí přijít na cvičení, aby nejpozději den před cvičením potvrdily svoji účast – stačí SMS na mobil 723 764 605, paní Dufková


Blahopřejeme našim březnovým oslavencům:

pan Alois Langer
paní Růžena Langerová
paní Anežka Dufková
pan Jiří Kozelek


Z našich řad v únoru odešel pan František Ambroz. Čest jeho památce.


Na závěr připojujeme termíny Svozu domovního odpadu:
17. 3. , 31. 3., 14. 4., 28. 4.
 

Podle zákona 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, bude na celém území České republiky provedeno ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů.

Podrobnosti ZDE

Název: Přerušení dodávky vody
Místo: celá obec Uhřice
Popis: Oznámení o přerušení dodávky vody dle Zákona 274/2001 Sb., § 9, odst.5
dne 10.3.2011 od 8 do 13 hodin.
Důvod: čištění vodojemu

Čas začátku: 8.00 hodin
Čas konce: 13.00 hodin

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv