Archiv měsíce Únor 2011

Vážení spoluobčané,

možná jste se zamysleli nad tím, proč vychází tento malý zpravodaj. Tím hlavním důvodem je, abychom Vás informovali o dění v naší obci – co se připravuje, realizuje, a abyste se jako občané mohli aktivně zapojit do života své obce. Pevně doufám, že to napomůže k tomu, aby se nám v té naší malebné vesničce všem líbilo a dobře žilo. Jako Obecní úřad chceme být pro všechny spoluobčany otevřeným úřadem a rádi si vyslechneme vaše problémy, náměty a připomínky a kde budeme moci pomoct, pomůžeme.

V tomto období podáváme žádosti o dotace z Jihomoravského kraje na elektrický pohon zvonu v kapli a rekonstrukci křížů. Bohužel výše dotací jsou velmi omezené. Zároveň byla vyhlášena poptávka na dodávku elektrického pohonu zvonu v kapli, kde termín pro podání nabídky je 28. 2. 2011. Realizace je plánována po připojení dodávky elektrické energie do kaple. Plánovaná rekonstrukce místní komunikace Okružní (od požární zbrojnice po Malou Stranu) má hrubý rozpočet cca 5 mil. Kč. Protože jde o velkou částku, chceme podávat žádost o dotaci na SZIF – Státní zemědělský intervenční fond. Výzva ovšem bude až na podzim tohoto roku, takže s realizací této rekonstrukce se počítá v roce 2012 či 2013.

O půlnoci z 25. na 26. března 2011 proběhne ve všech státech EU Sčítání lidu, domů a bytů. Pro Český statistický úřad letošní sčítání zajišťuje Česká pošta, s. p.. Od 7. 3. začnou sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Tyto formuláře občané vyplní a přiloženou obálkou zdarma odešlou, nebo formuláře mohou předat na jakoukoli poštu či sčítacímu komisaři, dále je možné odeslat formulář přes internet. K tomu poslouží počítač v místní knihovně, kde je přístup k internetu zdarma každou neděli 13.00 – 14.00 hodin, případně po domluvě. Podle zákona musí všichni vyplněné formuláře odevzdat do 14. 4. 2011. Pokud někdo formulář ztratí, může si na Obecním úřadě vyzvednout prázdný, tzv. bianco formulář. Více informací najdete na www.scitani.cz nebo na tel. 274 057 777.

Abychom si v této uspěchané době udělali chvíli času na své sousedy a spoluobčany, rozhodli jsme se připravit I. Obecní ples. Je to ples pro Vás – místní občany, rodáky, ale i Vaše známé a hosty. Proto by bylo vhodné tuto příležitost využít ke společnému setkání. Nikde není psáno, že se na plese musí jen tančit. Bude připraveno jídlo a pití, příjemná hudba a také bohatá tombola. Snad se jen zmíním, že první cenou je LCD televize. Všichni jste srdečně vítáni.

Miroslav Hartl, starosta obce


Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – leden 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje navržené ověřovatele zápisu
– schvaluje navržený program zasedání
– schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2010
– bere na vědomí ceník fy Lescus Cetkovice pro rok 2011
– bere na vědomí rozvozní plán kejdy, močůvky a silážních vod VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice pro rok 2011 v k.ú. Uhřice


Poplatky za svoz TDO (tuhý domovní odpad) a poplatky ze psů na rok 2011 můžete zaplatit osobně v úřední hodiny (pondělí a středa 17 – 18 hodin) nebo bankovním převodem – VS si vyžádejte např. telefonicky, emailem. Termín pro zaplacení poplatků je 30. 6. 2011.


Na místním hřišti probíhá kácení nebezpečně nahnutých a poškozených stromů. Kdo z občanů bude mít zájem o větve, nechť se přihlásí na Obecním úřadě. Větve jsou za kompletní úklid zdarma.


Připravujeme pro Vás – zapište si do kalendáře:

18. 2. 2011 – I. Obecní ples, k tanci a poslechu bude hrát duo POHODA Kořenec v KD Uhřice od 20 hodin. Vstupné 50,-Kč. Občerstvení zajištěno.

– 22. 2. 2011 – Kondiční cvičení pro ženy a dívky bude v 18.00 hodin v sále OÚ. Jedná se o kondiční cvičení – aerobik, cvičení na posílení a protažení problémových partií.
Sebou karimatku, cvičební obuv a 40,- Kč.

5. 3. 2011 – Maškarní karneval – ráno pochůzka masek obcí, odpoledne pro děti zábavný program a večer sousedské posezení, kde masky mají tradičně vstup zdarma. Organizuje SDH Uhřice.

– 19. 3. 2011 – Josefská zábava – tradiční taneční zábava v místním kulturním domě. Hraje KROUNEX. Organizuje SDH Uhřice.

– 18. 6. 2011 – Celostátní setkání Uhřic – turnaj v malé kopané a v požárním sportu. Tentokrát v Uhřicích, okr. Příbram.


Blahopřejeme našim únorovým oslavencům:

paní Jarmila Koutná
pan František Horák
pan Ladislav Šliksbier
paní Anna Konečná
paní Františka Fiandová
paní Jarmila Langerová


Na závěr připojujeme termíny Svozu domovního odpadu:

17. 2. , 3. 3. , 17. 3. , 31. 3., 14. 4., 28. 4.


Veřejná zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – POZOR ZMĚNA !

každé druhé PONDĚLÍ v měsíci, po úředních hodinách

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv